کلیدواژه‌ها = ایمنی
ارزیابی میزان رعایت اصول ایمنی در آزمون های تصویربرداری با امواج اولتراسوند متداول در مراکز تصویربرداری اهواز

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 189-200

جعفر فتاحی اصل؛ زهرا فرزانگان؛ مرضیه طهماسبی؛ شاداب مرادی بیرگانی؛ مهرناز ملک زاده؛ حمید یزدانی نژاد


مقایسه ساختار نظارتی و روش‌های نیل به ایمنی در صنایع هسته‌ای و هوایی

دوره 4، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 19-28

10.22052/3.3.19

بهروز رکرک؛ امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده؛ نعیم الدین کجوری