کلیدواژه‌ها = ضریب کالیبراسیون
کالیبراسیون توان راکتور مینیاتوری با استفاده از آشکارسازهای ردپای حالت جامد

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 145-153

10.22052/rsm.2024.253803.1042

افروز عسگری؛ سیدابوالفضل حسینی؛ محمدحسین چوپان دستجردی؛ جواد مختاری


طراحی و ساخت اتاقک یونش حلقوی شکل با الکترود های محافظ گرافیتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 15-18

10.22052/1.2.15

سارا افتخاری؛ حسین زمانی زینلی؛ ارژنگ شاهور