طراحی و ساخت اتاقک یونش حلقوی شکل با الکترود های محافظ گرافیتی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی،

3 ژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران

10.22052/1.2.15

چکیده

اتاقک یونش حلقوی شکل با حجم حساس بزرگ که برای اولین بار در پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی در ایران اقدام به ساخت آن شد، اتاقک یونش  با گاردرینگ و الکترودهای جمع کننده گرافیتی با حجم حساس³mc200 می‌باشد و تفاوت آن با نمونه‌های قبلی، شکل حلقوی آن و حفره ای cm7 در وسط آن می‌باشد که اجازه عبور پرتوهای ایکس مستقیم را بدون تضعیف می‌دهد. در نتیجه می‌توان از آن بعنوان مونیتور شاهد برای اندازه‌گیری نوسانات پرتو خروجی لامپ‌های اشعه ایکس برای دزیمتری دقیق و پرتودهی استاندارد در آزمایشگاه‌های استاندارد ثانویه از آن استفاده نمود. قبلا این نمونه با الکترودهای آلومینیومی درIPEN موسسه هسته ای برزیل  ساخته و آزمایش شده بود، که تفاوتی  که ما در  نمونه ساخت خود از  نمونه ساخته شده آن‌ها داده ایم، این است که ما تمام پوشش داخل اتاقک را از گرافیت کرده ایم و آلومینیوم در آن به کار نبرده ایم. با تغییر الکترودها از آلومینیوم به پوشش گرافیتی بهبود عملکرد این اتاقک یونش را در آزمایش‌های پایداری، تکرارپذیری، خطی بودن، منحنی اشباع، اثر پلاریته و کالیبراسیون  نتیجه گرفتیم که با نتایج بین المللی هم خوانی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and fabrication of a ring-shaped ionization chamber with graphite guard rings

نویسندگان [English]

  • Sara Eftekhari 1
  • Hossein Zamani Zeinali 2 3
  • Arjang Shahvar 2 3
1
2
3
چکیده [English]

The development of a graphite ionization chamber in Iran is reported for first time, using graphite coatings collecting electrodes and guard rings. Its sensitive volume is about 200cm³, with a shape of a ring which is different from its older equivalents and a 7cm central hole that allows the passage of the direct radiation beam without attenuation. This kind of ionization chamber has already been designed with aluminum electrodes in IPEN (institute de pesquisas energetic as e nucleares, Brazil), however in the present model, the whole of the inside part of the ionization chamber is coated with graphite instead of aluminum. By changing the electrode material from aluminum to a graphite coating, an improvement in action of ionization chamber response in pre-operational tests such as stability, saturation curve, repeatability, polarity effect, linearity response and calibration is expected, which is in accordance with the international recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ionization chamber
  • X-radiation
  • Graphite guard ring
  • Calibration factor
1 [Knoll G.E, Radiation Detection and Measurement, John Wiley and son, Third Edition, 2002, 116,119, 757. ]2[ Yoshizumi, Maria.T, Vivolo, Vitor, Caldas, Linda, Preliminary studies of a new monitor ionization chamber.Institute de pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN), Brazil, 2009, 620-622. ]3[ Yoshizumi, Maria.T., Caldas, Linda, A new ring shaped graphite monitor ionization chamber. Institute de pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN), Brazil. 2009, 207-210.