نویسنده = سیده نسرین حسینی مطلق
نقش تزریق نانو ذرات طلا در تقویت درمان تومور سینه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 93-96

سیده نسرین حسینی مطلق؛ فاطمه حبیبی؛ جهانگیر بیات


تقویت درمان پروتونی از طریق همجوشی پروتون- بورن

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 97-100

سیده نسرین حسینی مطلق؛ فاطمه حبیبی؛ جهانگیر بیات


بررسی اثر نانوذرات طلا و تزریق بورن در درمان پروتون‌تراپی سرطان سینه با کد Gate7/Geant4

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 9-22

10.22052/rsm.2022.112427

الهام آریابد؛ سیده نسرین حسینی مطلق؛ سعید محمدی


مدل صفر بعدی برای تعیین چگالی ذره‌ای و انرژی واکنش همجوشی P-11B در پرتودرمانی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 13-20

10.22052/8.1.7

سیده نسرین حسینی مطلق؛ محمد قاسمی شبانکاره


مزیت استفاده از لیزر دیودی به جای لیزر سوییچ شده ی Q در تصویر برداری نوری صوتی از بافت ها

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 41-46

سیده نسرین حسینی مطلق؛ زهرا فرمانی؛ محبوبه مختاری