تقویت درمان پروتونی از طریق همجوشی پروتون- بورن

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، فارس، ایران

چکیده

متداول‌ترین روش پرتودرمانی خارجی از پرتوهای فوتون، پروتون، نوترون و یون‌های سنگین استفاده می‌کند. استفاده از پرتوهای پروتون برای درمان سرطان به‌دلیل قله براگ در حجم مورد نظر، باعث آسیب کم‌تری به بافت‌های اطراف می‌شود و این یکی از مزایای این روش درمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amplification of Proton therapy through Proton-Boron Fusion

نویسندگان [English]

 • Seyede Nasrin Hosseinimotlagh
 • Fatemeh Habibi
 • Jahangir Bayat
Department of Physics, Islamic Azad University, Shiraz, Fars, Iran
چکیده [English]

The most common method External radiation therapy uses beams of photons, protons, neutrons and heavy ions. The use of proton beams to treat cancer due to the Bragg peak in the target volume, causing less damage to surrounding tissue, and this is one of the benefits of this treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • proton
 • boron
 • therapy
 • fusion
 • dose
 1. T. Sridhar, R. P. Symonds. Principles of chemotherapy and radiotherapy, Obstetrics, Gynaecology Reproductive Med. 24 (9) (2014) 259-265.
 2. H. Hora. Plasma at High Temperature and Density. Applications and Implications of Laser-Plasma Interaction. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1991.
 3. D. N. Gupta, H. Suk. Combined role of frequency variation and magnetic field on laser electron acceleration. Plasmas13 (2006) 013105.
 4. C. G. R. Geddes, C. Toth, J. van Tilborg, E. Esarey, C. B. Schroeder, D. Bruhwiler, C. Nieter, J. Cary, W. P. Leemans. High-quality electron beams from a laser wakefield accelerator using plasma-channel guiding. Nature431 (2004) 538-541.
 5. D. -K. Yoon, J. -Y. Jung, T. S. Suh. Application of proton boron fusion reaction to radiation therapy: A Monte Carlo simulation study. Appl. Phys. Lett. 105 (2014) 223507.
 6. S. Kim, D.-K. Yoon, H.-B. Shin, J.-Y. Jung, M.-S. Kim,  Kyeong-Hyeon Kim,   H.-S. Jang,  T. S. Suh. A simulation study for radiation treatment planning based on the atomic physics of the proton-boron fusion reaction. J. Korean Phys. Soc. 70 (2017) 629-639.
 7. D. Yoon, J. Jung, H. Shin, M. Kim, H. Jang, T. Suh. SU-E-T-656: Quantitative analysis of proton boron fusion therapy (PBFT) in various conditions. Med. Phys. 42 (2015) 3487-3487.
 8. J. -Y. Jung, D.-K. Yoon, H. C. Lee, B. Lu, T. S. Suh, The investigation of physical conditions of boron uptake region in proton boron fusion therapy (PBFT). AIP Adv.6(9) (2016) 095119.
 9. S. Atzeni, J. Meyer-ter-Vehn. The Physics of Inertial Fusion: Beam Plasma Interaction, Hydrodynamics, Hot Dense Matter. International Series of Monographs on Physics, Oxford, 2004.
 10. J. M. Davidson, H. L. Berg, M. M. Lowry, M. R. Dwarakanath, A. J. Sierk, P. Batay-Csorba. Low energy cross sections for 11B(p, 3α). Nucl. Phys. A 315 (1-2) (1979) 253-268.