نویسنده = صدیقه کاشیان
ارزیابی حفاظتی کامپوزیت پلی اتیلن-اکسید بیسموت جهت بکارگیری در مراکز رادیوگرافی دندان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 57-60

شمس المعالی افخمی نامیلا؛ شهریار ملکی؛ صدیقه کاشیان؛ محسن خردمند سعدی


ساخت چشمه‌های گامای 60Co و 65Zn به منظور سنجه‌بندی انرژی و بهره سیستم‌های طیف‌سنجی گاما

دوره 7، شماره 5، آذر 1397، صفحه 9-14

10.22052/6.5.9

علی اصغر فتحی وند؛ صدیقه کاشیان؛ سید مهدی بطحائی