نویسنده = علیرضا آزادبر
اندازه گیری آهنگ دز ناشی از تابش زمینه در فضای باز در شهر رشت با استفاده از دزیمتر گازی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 45-50

علیرضا آزادبر؛ حامد بیگلی؛ سعیده حسینی خرطومی


مقایسه اندازه گیری غلظت گاز رادن معاصر و گذشته نگر در منازل مسکونی شهر رامسر با آشکارساز های رد پای هسته ای حالت جامد

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 237-246

علیرضا آزادبر؛ سمانه برادران؛ محمدرضا کاردان؛ داریوش سرداری


بهینه سازی روش کاهش ردپای زمینه در آشکارساز حالت جامد پلی کربنات

دوره 6، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 1-6

10.22052/6.1.1

علیرضا آزادبر؛ داریوش سرداری؛ محمدرضا کاردان؛ سمانه برادران