نویسنده = سمیرا سرشوق
بررسی خواص حفاظتی شیشه‌های فسفاته‌ی سرب‌دار و عاری از سرب در برابر فوتون‌ها با استفاده از کد مونت‌کارلو MCNPX

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 201-207

10.22052/rsm.2024.253761.1039

معصومه پولادی؛ صدیقه سینا؛ مهرنوش کریمی پورفرد؛ زهرا راکب؛ سارینا نورزادی


ارزیابی اثربخشی دوره های حفاظت در برابر اشعه برگزار شده توسط مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز بر اساس مدل کرک پاتریک

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 9-12

ابراهیم فرج زاده؛ محمد امین نظری جهرمی؛ محمد حسین صادقی؛ مهرنوش کریمی پورفرد؛ صدیقه سینا؛ بنت الهدی امانت


بهبود واقع‌گرایانه رزولوشن تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه با استفاده از شبکه مولد تخاصمی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 133-138

زهرا قاسمی؛ پیام صمدی میاندوآب؛ سمیرا سرشوق؛ صدیقه سینا


اعتبارسنجی و مقایسه نتایج دز فانتوم سر شبیه سازی شده با کد مونت کارلوی GATEو دزیمتر ترمولومینسانس در تصویربرداری PET-CT

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 161-165

صدیقه سینا؛ مهرنوش کریمی پورفرد؛ مریم صادقی؛ سیدمحمد انتظارمهدی؛ مهرالسادات علوی