نویسنده = حسن رنجبر
بهینه‌سازی مدت‌زمان پرتودهی سریم طبیعی و خنک‌سازی آن به‌منظور تولید رادیونوکلئید جدید درمانی

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 37-44

10.22052/rsm.2022.112430

پریسا تهوری؛ حسن رنجبر؛ سید محمودرضا آقامیری؛ سیمیندخت شیروانی


بررسی فعالیت ویژه آلفا و بتای کل در آب‌های شرب استان ایلام

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 39-45

10.22052/9.4.39

مسعود صیدی؛ حسن رنجبر؛ لیلی شفیعی؛ نوراله تیموری