نویسنده = یاسر کاسه ساز
امکان‌سنجی پتانسیل آلایش (دوپینگ) سیلیکون در ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 9، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 43-54

10.22052/9.1.43

محمدرضا کاردان؛ زهره غلامزاده؛ الهام باورنگین؛ عطیه جزوزیری؛ یاسر کاسه ساز؛ ارسلان عزتی؛ ناهید صادقی؛ فاطمه علیزاده


بررسی قابلیت استفاده از هیدریدهای فلزی به عنوان کندکننده و حفاظ نوترون به کمک کد MCNPX

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 179-184

ایرج مرادی قراتلو؛ یاسر کاسه ساز؛ میرشهرام حسینی پناه


ارزیابی سیستم جدید رادیوگرافی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران از نظر ایمنی پرتویی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 251-256

یاسر کاسه ساز؛ بهروز رکرک؛ حسین چوپان دستجردی


ارزیابی تغییرات مقیاس خاکستری تصاویر دستگاه‌های CBCT در راستاهای مختلف با استفاده از فایل DICOM

دوره 8، شماره 4، آذر 1398، صفحه 35-40

10.22052/7.4.35

عهدیه آغاز؛ محمد‌رضا کاردان؛ محمد‌رضا دیوبند؛ بهادر بهادرزاده؛ یاسر کاسه‌ساز؛ حسین قدیری


محاسبه و ارزیابی دز ارگان‌های حساس سر حین نوترون درمانی در راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم زوبال

دوره 8، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 13-18

10.22052/7.3.13

رضوانه عفیفه زاده کاشانی؛ یاسر کاسه ساز؛ محمد ترکیهای اصفهانی


طراحی و ساخت یک سیستم جدید پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 5، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1-8

10.22052/4.2.1

محمدحسین چوپان دستجردی؛ حسین خلفی؛ یاسر کاسه ساز؛ جواد امامی؛ حسین قدس؛ ارسلان عزتی


ارزیابی دز مؤثر بیمار در نوترون-درمانی مغز با باریکه نوترونی راکتور تهران

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 1-6

10.22052/4.1.1

یاسر کاسه ساز؛ حسین جراحی؛ سید محسن صالح کوتاهی