ارزیابی دز مؤثر بیمار در نوترون-درمانی مغز با باریکه نوترونی راکتور تهران

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

10.22052/4.1.1

چکیده

در تحقیقات اخیر، باریکه مناسب برای نوترون-درمانی در ستون حرارتی راکتور تهران طراحی شده است. در این مقاله با در نظر گرفتن باریکه درمانی طراحی شده، دز موثر بیمار در حین درمان یک تومور عمقی مغز به کمک کد  MCNPXارزیابی شده است. به این منظور از فانتوم استاندارد ICRP 110 استفاده شده است. ابتدا دز جذبی و دز معادل در عضوهای مختلف بدن محاسبه شد و از آنجا دز موثر بیمار با در نظر گرفتن ضرایب وزنی استاندارد برای هر عضو، به‌دست آمد. مدت طراحی درمان بر اساس پرتودهی تومور با دز معادل Gy 20 در عمق 5/5 سانتی متری مغز انجام شده است. در این محاسبات از کارت‌های F6/DE6/DF6 استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که مدت زمان لازم برای نابودی تومور مغزی عمقی حدود 19 دقیقه است و در این مدت دز موثر بیمار برابر 9/0 سیورت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the effective dose during BNCT at TRR epithermal facility

نویسندگان [English]

  • yaser Kasesaz 1
  • Hosein Jarahi 2
  • Seyed Mohsen Saleh-Koutahi 2
چکیده [English]

An epithermal neutron beam has been designed for Boron neutron Capture Therapy (BNCT) at the thermal column of Tehran Research Reactor (TRR) recently. In this paper the whole body effective dose, as well as the equivalent doses of several organs have been calculated in this facility using MCNPX Monte Carlo code. The effective dose has been calculated by using the absorbed doses determined for each individual organ, taking into account the type ofradiation and tissue weighting factors. The ICRP 110 whole body male phantom has been used as a patient model. It was found that the effective dose during BNCT of a brain tumor is equal to 0.90 Sv.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran research reactor
  • BNCT
  • MCNP4C Monte Carlo code
  • ORNL phantom
  • Effective dose
[1]Y. Kasesaz, H. Khalafi, F. Rahmani. A feasibility study of the Tehran research reactor as a neutron source for BNCT. Applied Radiation and Isotopes. 90(2014) 132-137. [2] Y. Kasesaz, H. Khalafi, and F. Rahmani. Design of an epithermal neutron beam for BNCT in thermal column of Tehran research reactor. Annals of Nuclear Energy.68 (2014) 234-238. [3]Y. Kasesaz, H. Khalafi, F. Rahmani .Design and construction of a thermal neutron beam for BNCT at Tehran Research Reactor Applied Radiation and Isotopes. 94 (2014) 149-151. [4] R. F. Barth. Current status of boron neutron capture therapy of high grade gliomas and recurrent head and neck cancer. Radiat Oncol 7(2012)1-21. [5]ICRP.The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.ICRP Publication 103, (2007). [6] IAEA-TECDOC-1223. Current Status of Neutron Capture Therapy,( 2001). [7] J. N. Wang, K. W. Lee.Effective dose evaluation for BNCT brain tumor treatment based on voxel phantoms. Applied Radiation and Isotopes, 88 (2014) 55-58.