نویسنده = سمانه برادران
بررسی تغییر میزان آسیب‌های DNA تحت تابش پروتون درحضور نانوذرات مختلف طلا، گادولینیوم و ید با استفاده از ابزار Geant4-DNA

دوره 10، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 1-10

10.22052/9.2.1

سیدجواد حسینی علی آبادی؛ داریوش سرداری؛ الهام سعیدزاده؛ سمانه برادران


بهینه سازی روش کاهش ردپای زمینه در آشکارساز حالت جامد پلی کربنات

دوره 6، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 1-6

10.22052/6.1.1

علیرضا آزادبر؛ داریوش سرداری؛ محمدرضا کاردان؛ سمانه برادران