نویسنده = ارژنگ شاهور
طراحی و ساخت یک اتاقک یونش با صفحات موازی جهت دزیمتری پرتوهای ایکس تشخیصی

دوره 3، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 21-26

10.22052/2.3.21

بابک شریفی؛ حسین زمانی زینلی؛ جمشید سلطانی نبی پور؛ علی نگارستانی؛ ارژنگ شاهور


طراحی و ساخت اتاقک یونش حلقوی شکل با الکترود های محافظ گرافیتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 15-18

10.22052/1.2.15

سارا افتخاری؛ حسین زمانی زینلی؛ ارژنگ شاهور


طراحی، آماده‌سازی و کنترل کیفی چشمه استاندارد 60Co تولیدی در راکتور تهران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 37-41

10.22052/1.1.37

حمید روانبخش؛ حسین زمانی زینلی؛ علی اکبر میرزایی؛ ارژنگ شاهور