نویسنده = امیر موافقی
مقایسه ساختار نظارتی و روش‌های نیل به ایمنی در صنایع هسته‌ای و هوایی

دوره 4، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 19-28

10.22052/3.3.19

بهروز رکرک؛ امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده؛ نعیم الدین کجوری


اثر مقدار سزیم137 ورودی به بدن در جذب آن در بافت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 1-8

10.22052/1.1.1

فاطمه عبدالکریمی؛ عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ کمال مصطفی نژاد