میزان آگاهی استفاده‌کنندگان در برابر خطرات سولاریوم بررسی آماری در شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

10.22052/1.4.31

چکیده

دستگاه‌های سولاریوم یا برنزه‌کننده در سالن‌های ورزشی، زیبایی و... در دسترس هستند. تقریباً 35 سال از معرفی این دستگاه‌ها برای برنزه‌کردن پوست با پرتو فرابنفش (UV) گذشته ‌است. پرتوهای UV با انجام واکنش‌های شیمیایی با پوست، سبب افزایش رنگدانه‌های پوست شده و نیز به تشکیل ویتامین D و جذب کلسیم کمک می‌کنند؛ لذا استفاده از سولاریوم در اروپا که از نور خورشید کمتر بهره‌مند هستند، به‌سرعت گسترش پیدا کرده است. در کنار مزایا، گزارش‌هایی نیز از افزایش عوارض استفاده از آن، در کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا، سوئد و نروژ منتشر شد و از آن به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سرطان پوست و کدر شدن عدسی چشم یاد کرده‌اند؛ لذا در این کشورها مقرراتی در تولید و استفاده از این دستگاه‌ها وضع شده است. در ایران نیز از حدود ده سال قبل، استفاده از سولاریوم آغاز شده است. گرچه نهادهای قانونی نظیر سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌دلیل موجه‌نبودن استفاده از این دستگاه‌ها، ورود و استفادۀ آن‌ها را ممنوع اعلام کرده‌اند، هنوز در حال بهره‌برداری هستند. در این مطالعه، 620 نفر از افراد جامعه در سنین مختلف، در گروه‌های زن و مرد، با میزان تحصیلات و وضعیت اشتغال متفاوت در مناطق پر رفت و آمد از تهران، انتخاب شده‌اند و با توزیع پرسش‌نامه، میزان آگاهی و اهداف افراد در استفاده از این دستگاه‌ها بررسی شده است. اطلاعات عموم مردم دربارۀ استفاده از سولاریوم، خطرات این پرتوها و تأثیرات مختلف آن‌ها برای افراد با رنگ پوست و چشم متفاوت کافی نیست و لازم است که اقدامات مناسب‌تری برای آگاهی بیشتر افراد جامعه در استفاده از این تجهیزات صورت گیرد و به متقاضیان استفاده از سولاریوم نیز با ارائۀ اطلاعات درست، فرصت تصمیم‌گیری جهت استفاده از این خدمات داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge of people in using Solarium, a survey in Tehran inhabitance

نویسندگان [English]

  • vahid Changizi 1
  • Elham Rastkhah 2
  • Faezeh Nazeriyeh 2
چکیده [English]

Solarium or tanning machines are available at gyms, beauty salons and.... Now, it is about 35 years since these devices have been introduced for tanning with ultraviolet radiation (UV). UV radiation having chemical reactions with skin, increases skin pigmentation and helps the formation of vitamin D and calcium absorption. Using solarium in Europe where they get less benefit from direct sunlight quickly spread. Besides the advantages, reports of increasing side effects of solarium use in countries like America, Australia, Sweden and Norway were published and mentioned as one of the effective factors in developing skin cancer and opaque on eye lenses. Therefore, these countries established regulations on the production and use of these devices. In Iran, solarium came to the market about 10years ago. In this study, 620 people aged between less than 18 years and over 45 years in the male and female groups with different levels of education and different occupation of status in the busy areas of Tehran were selected with distribution of the questionnaire, the knowledge and population intention in using these devices were investigated.Public information about use of solarium and their awareness on the risks of radiation and different effects on different skin and eyes color is not enough and it is necessary to provide appropriate and more information for community in using these devices. Also applicants shall have the opportunity to be aware of the hazards and have right information to decide appropriately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solarium
  • Ultraviolet radiation (UV)
  • Skin cancer
  • Melanoma
[1] World Health Organization, International Agency for research on Cancer IARC Working Group Reports Volume 1. Exposure to Artificial UV Radiation and Skin Cancer, 2005. [2] ICNIRP STATEMENT ON HEALTH ISSUES OF ULTRAVIOLET TANNING APPLIANCES USED FOR COSMETIC PURPOSES, HEALTH PHYSICS 84(1):119‐127, 2003. [3] Professor A Elliott, Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment (COMARE) Produced by the Health Protection Agency for the Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment; 2009. [4] Ichiro Yajima, Mayuko Y. Ku masaka, Nguyen Dinh Thang, Yuji Goto, Kozue Takeda, Machiko Iida, Nobutaka Ohgami, Ha r u k a Ta m u r a, Osamu Yamanoshita, Yoshiyuki Kaw amoto, Keiko Furukawa, and Masashi Ka. Molecular Network Associate d with MITF in Skin Melanoma Development and Progression. Hindawi Publishing Corporation Journal of Skin Cancer, 2011. [5] Adam I. Riker, Nicolas Zea, Tan Trinh.The Epidemiology, Prevention, and Detection of Melanoma. Academic Division of Ochsner Clinic Foundation. The Ochsner Journal 10:56–65, 2010 [6] Miriam Kravitz. Indoor Tanning, Skin Cancer, and Tanorexia Development of U.S. Indoor Tanning Policy. FEATURE ARTICLE, 2010. [7] Miriam Kravitz. Celalettin Sever Plastik Cerrahi Servisi GATA HEH., Kadıköy,İstanbul,Türkiye., Fatal Burn due to Solarium, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2011. [8] Ross MacKenzie, Michelle Imison, Simon Chapman and Simon Holding, Mixed messages and a missed opportunity: Australian news media coverage of Clare Oliver’s campaign against solaria, Journal, 2011. Ross MJA 2008. [9] Louisa Gordon, Nicholas Hirst ,The health effects of using solaria and potential cost-effectiveness of enforcing solaria regulations in Australia, 2007.