مقایسه آماری میزان نشتی امواج مایکروویو در اطراف فرهای مایکروویو خانگی وارداتی به ایران بین سال‌های 1384 الی1388

نویسندگان

سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/1.2.1

چکیده

  بر اساس اهداف حفاظت در برابر اشعه، به منظور جلوگیری از بروز آثار بیولوژیکی قطعی و احتمالی، شدت امواج مایکروویو که معمولاً در اطراف در فر به بیرون انتشار می‌یابد، نباید از حدود تعیین شده برای مردم عادی در «استاندارد ملی ایران‌ـ پرتوهای غیر­یونسازـ حدودپرتوگیری‌ـ کد 8567» بیشتر باشد. مطابق استاندارد مذکور، مقدار حد پرتوگیری این امواج در فرکانس 2450 مگاهرتز، برابر با 1 میلی­وات­ بر سانتی‌متر ­مربع است؛ بنابراین لازم است فرهای وارداتی مورد آزمون قرار گیرند. در مدت زمان چهار سال، از بین فرهای وارد شده به کشور، تعداد 575 نمونه با مارک­ها و مدل­های مختلف آزمون شده و از لحاظ بیشینه شدت پرتوهای مایکروویو در اطراف فر، به چهار طبقه A ، B ، C و D تقسیم شده­اند. میزان نشتی در هر یک از طبقه­های مذکور به ­ ترتیب­، کوچک‌تر یا مساوی 1/0، 3/0، 5/0 و برای طبقه آخر، بزرگ‌تر از 5 / 0 میلی­وات بر سانتی‌متر مربع است. نتایج آماری به دست آمده گزارش و سپس مقایسه شده­اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical comparison of microwave radiation leakage around the microwave ovens imported in Iran between 2005 and 2009

نویسندگان [English]

  • majid zamani
  • ehsan Rahimian Mohammadi
چکیده [English]

According to radiation protection regulations, microwave radiation intensity should not exceed general public exposure limit defined in "Iranian Standard-Non ionizing radiation-exposure limits". Based on this standard, exposure limit for microwave ovens, which work at 2450 MHz, is 1mW/cm2. By implementing such standard, about 575 imported ovens, including different models and brands were tested and categorized to four groups A, B, C, D based on the maximum microwave radiation around the oven. Microwave leakage for A, B, C groups were measured to be less than or equal to 0.1, 0.3, 0.5mW/cm2respectively but for group D was more than 0.5mW/cm2 .Result are presented and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microwave radiation
  • Microwave oven
  • Exposure limit
  • Microwave leakage
[1] IRPA, ICNIRP Guideline for Limiting Exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic field(Up to 300 GHZ), Published in Health Physics, 1998,74(4): pp.494-522. [3] Holaday Microwave Corporation, ETS Lingren, HI-1501 Operation Manual for Users, USA, Vers.1.1, 2003. [4] Australian Radiation Protection Agency, Advanced Measurements of Microwave Ovens Leackage, M.Bangay& C Zombolas, ARPA, 2001.