کلیدواژه‌ها = رادون-222
ارزیابی میزان پرتوزایی رادون-222 و رادیوم-226 در آب‌های معدنی وآشامیدنی شهرستان سرعین

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 11-20

10.22052/7.1.11

شیوا جباری؛ بهرام سلیمی؛ علی بهرامی سامانی؛ سیمیندخت شیروانی آرانی


اندازه گیری پرتوگیری سالانه مردم در مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر

دوره 7، شماره 5، آذر 1397، صفحه 15-22

10.22052/6.5.15

فرشته عباسی سیر؛ پرویز عبدالمالکی؛ سید ابوالقاسم حائری؛ سیدمهدی حسینی پویا؛ سمانه برادران؛ مجید صادقخانی؛ محمدرضا دشتی پور