کلیدواژه‌ها = رادیوتراپی
ارزیابی میزان دز جذب شده در درمان سرطان ریه با استفاده از کد MCNPX

دوره 10، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 49-57

10.22052/9.3.49

نوید عامل جامه دار؛ محمدرضا شجاعی؛ حمزه حسین نژاد