ارزیابی میزان دز جذب شده در درمان سرطان ریه با استفاده از کد MCNPX

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان

2 گروه فیزیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران

چکیده

سرطان ریه یکی از شایع‌ترین انواع مختلف سرطان با نرخ مرگ‌ومیر بالا در میان مردان و زنان می‌باشد. این نوع از سرطان، با درگیرکردن عروق و غدد لنفاوی باعث گسترش توده سرطانی به‌صورت منطقه‌ای و متاستاز می‌شود. پرتودرمانی با استفاده از روش‌ تله‌تراپی و به‌کارگیری شتاب‌دهنده خطی زیمنس یکی از مؤثرترین راهکارهای غیرتهاجمی موجود برای درمان تومور موجود در بافت ریه است. در تحقیق پیش روی، با استفاده از فن آماری مونت‌کارلو وکد ترابرد MCNPX2.6، محاسبات شبیه‌سازی فرآیند درمان با مدل‌سازی فانتوم ORNL زنانه شامل بافت تومور در جداره ریه‌ی راست و سرشتاب‌دهنده خطی LINAC و اعتبارسنجی در انرژی‌های 6 و 18 مگاولتاژ انجام شده است. با توجه به نتایج می‌توان گفت که برای کنترل ناهنجاری‌های ثانویه درحین و یا بعد از فرآیند درمان در بافت هدف و سایر ارگان‌های حیاتی، افزایش عمق و ولتاژ و کاهش زمان درمان، باعث کاهش دز دریافتی‌ بافت‌های ناحیه بالینی از چشمه پرتو الکترونی خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of absorbed dose in the treatment of lung cancer using MCNPX code

نویسندگان [English]

  • Navid Amel Jameh Dar 1
  • Mohammad Reza Shojaei 1
  • Hamzeh Hoseinnezhad 2
1
2
چکیده [English]

Lung cancer is one of the most common types of cancer with a high mortality rate among men and women.  This type of cancer, by involving the arteries and lymph nodes, causes the cancerous mass to spread regionally and metastasize. Radiation therapy using teletherapy method and the use of Siemens linear accelerators is one of the most effective non-invasive treatments for lung tumors. In the present study, using Monte Carlo statistical technique and MCNPX2.6 transport code, simulation calculations of treatment process with female ORNL phantom modeling including tumor tissue in the right lung wall and LINAC linear accelerator and validation at 6 and 18MV energies were performed. According to the results, it can be concluded that to control secondary abnormalities during or after the treatment process in the target tissue and other vital organs, increasing the depth and voltage and reducing the treatment time will reduce the dose received by clinical tissues from the electron beam source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lung Cancer
  • Radiotherapy
  • ORNL phantom
  • Linear accelerator
  • MCNPX2.6 code
[1] R.L. Siegel, K.D. Miller, A. Jemal. Cancer statistics, 2017. CA Cancer J Clin, 67(1) (2017) 7–30. [2] V.W. Rusch, H. Asamura, H. Watanabe, et al. The IASLC lung cancer staging project: a proposal for a new international lymph node map in the forthcoming seventh edition of the TNM classification for lung cancer. J Thorac Oncol, 4(5) (2009) 568–577. [3] A.M. Allen, M. Czerminska, P.A Janne, et al. Fatal pneumonitis associated with intensity-modulated radiation therapy for mesothelioma. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 65(3) (2006) 640–645. [4] ICRU, International Commission on Radiation Units and Measurements: Prescribing, recording, and reporting photon beam therapy, supplement to ICRU report no. 50. 1999: Bethesda, MD. [5] J. Bissonnette, T. Purdie, M.B. Sharpe. Image-guided stereotactic lung radiation therapy. Radiother Oncol, 76 (Suppl 1) (2005) S15–16. [6] E. Magdy, N. Zayed, and M. Fakhr, 2015. Automatic classification of normal and cancer lung CT images using multiscale AM-FM features. International Journal of Biomedical Imaging, 2015. [7] Y. Gu, X. Lu, B. Zhang, Y. Zhao, D. Yu, L. Gao, G. Cui, L. Wu and T. Zhou, 2019. Automatic lung nodule detection using multi-scale dot nodule-enhancement filter and weighted support vector machines in chest computed tomography. PloS one, 14(1) [8] J.L. Thalhofer, A.X. Silva, W.F. Rebello, J.P.R. Junior, J.M. Lopes, S.C.A. Correa, E.M. Souza and A.M. Domingues, 2018. Equivalent dose calculation in simulation of lung cancer treatment and analysis of dose distribution profile. Applied Radiation and Isotopes, )142( 27-233. [9] B. Parashar, S. Arora and A.G.Wernicke, 2013, June. Radiation therapy for early stage lung cancer. In Seminars in interventional radiology (Vol. 30, No. 2, p. 185). Thieme Medical Publishers. [10] L. Gandhi, D. Rodríguez-Abreu, S. Gadgeel, E. Esteban, E. Felip, F. De Angelis, M. Domine, P. Clingan, M.J. Hochmair, S.F. Powell and S.Y.S. Cheng, 2018. Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic non–small-cell lung cancer. New England Journal of Medicine, 378 (22) 2078-2092. [11] D. B. Pelowitz, MCNPX User’s Manual Version 2.6.0. 1nd ed. (Los Alamos National Laboratory, United States, 2008).