کلیدواژه‌ها = پرتوگاما
تأثیر پیش‌تیمار ملاتونین بر برخی فاکتورهای فیزیولوژی در ریزجلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) تحت تنش پرتوهای یونیزان

دوره 8، شماره 4، آذر 1398، صفحه 19-26

10.22052/7.4.19

پیمان آقائی؛ سیدعلی حسینی‌تفرشی؛ احمد رمضانی‌مقدم؛ محمدامین طغیانی


مقایسه تأثیر پرتو‌های فرابنفش و گاما در تحمل آرسنیک در فرآیند فروشویی‌زیستی

دوره 6، شماره 4، آذر 1396، صفحه 1-6

10.22052/5.4.1

محمدعلی شفائی؛ زهرا تمیزی؛ محمد مشتاقییون


ارزیابی پرتوگیری مردم از پرتوهای طبیعی زمینه گاما و رادن در شهر کاشان

دوره 3، شماره 4، آذر 1393، صفحه 39-45

10.22052/2.4.39

منصور جعفری زاده؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ مهران طاهری؛ سمانه برادران؛ فلامرز ترکزاده