کلیدواژه‌ها = HPGe
ارزیابی سطوح تابش هسته‌های پرتوزای طبیعی در معدن سرب روی کوشک، ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 45-57

10.22052/rsm.2022.113640

رضا پورایمانی؛ منصوره تاتاری؛ سحر ماندگاری میمندی؛ منیره محبیان


روشی جدید برای اندازه‌گیری پارامترهای چشمه‌های آلفازای فوق اورانیوم

دوره 5، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 43-48

10.22052/4.3.43

محمود یزدان پناه کجانی؛ محمد لامعی رشتی


بررسی جذب هسته پرتوزای Ra226موجود در آب به‌وسیلۀ جلبک‌ سبز منطقه‌ای رامسر

دوره 3، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 31-36

10.22052/2.3.31

مجتبی اسکندری خرم آبادی؛ مرضیه مؤذن؛ محمد جواد عفاف؛ اسد باباخانی