روشی جدید برای اندازه‌گیری پارامترهای چشمه‌های آلفازای فوق اورانیوم

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ایی

10.22052/4.3.43

چکیده

روش همفرودی آلفا-گاما با استفاده از سامانه تحلیل­گر چند پارامتری در حالت لیست برای اندازه‌گیری پارامترهای چشمه‌های آلفازای فوق اورانیم استفاده شده است. مزیت استفاده از روش لیست، جلوگیری از تکرار آزمایش‌های زیاد و به تبع آن صرفه جویی در هزینه و زمان صرف شده برای این نوع آزمایش‌هاست، که اغلب به دلیل نرخ بسیار کم نمونه‌ها، زمان زیادی را صرف می‌کنند. دستگاه تحلیل‌گر چند پارامتری اتفاق‌های همزمان دو آشکارساز آلفا و گاما را بدون استفاده از ماجول‌های زمان­گیری خاص، در قالب فایل لیست ثبت کرده، و نرم افزار تحلیل­گر، طیف‌های یک و دوپارامتری آشکارسازها را با استفاده از فایل لیست تشکیل می‌دهد. آزمایش استاندارد همفرودی آلفا-گاما با چشمه‌ی 241Am که اغلب برای نشان دادن کارایی این سیستم‌ها بکار برده می‌شود، انجام شده و طیف‌های بدست آمده گزارش شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی سیستم آزمایش تعیین فعالیت چشمه نامعلوم با استفاده از تکنیک همفرودی آلفا-گاما بدون نیاز به کالیبراسیون بازدهی آشکارسازها اجرا شده و با دقت 25% مقدار فعالیت چشمه تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new technique to measure the parameters of transuranium alfa-emiter sources

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Yazdanpanah kejani
  • Mohammad Lamehi-Rachti
چکیده [English]

An alpha-gamma coincidence method, using multi-parameter analyzer (MPA) system in list mode was used for measuring parameters of transuranium sources. The benefit of using the list method is preventing duplication of experiments a lot and thus saving the cost and time taken for this type of testing that due to very small sample rate, spend a lot of time. The multi-parameter analyzer stores the coincidence alpha and gamma-ray detector events without the use of specific timing modules, in the form of a list file and the software of MPA construct one and two parameter spectra through the list file. The alpha-gamma coincidence standard test by 241Am source that is often used to demonstrate the effectiveness of these systems was carried out and obtained spectra is reported. As well as demonstrating system performance, the testing of unknown source activities, using alpha-gamma coincidence techniques, is carried out without the need for detection efficiency calibration and the activity of the source is determined to equal 25%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alpha-gamma coincidence
  • Alpha emitter sources
  • Ttransuranium
  • PIPS
  • HPGe
  • Multi-parameter analyze
[1]K. Perajarvi, S. Ihantola, R.C. Pollanen, H.I. Toivonen, and J.A. Turunen, Determination of 235U, 239Pu, 240Pu, and 241Am in a Nuclear Bomb Particle Using a Position-Sensitive α-γ Coincidence Technique. Environmental science & technology. (2011) 1528-1533. [2]K. Perajarvi, J. Hakala, A. Jokinen, I.D. Moore, H. Penttila, R. Pollanen, A. Saastamoinen, H. Toivonen, J. Turunen, and J. Aysto, Event Mode Data Acquisition for Characterization of Samples Containing Radioactive Particles. Nuclear Science, IEEE Transactions on. 56 (2009) 1444-1447. [3]J. Turunen, K. Perajarvi, R. Pollanen, and H. Toivonen, PANDA-A novel instrument for non-destructive sample analysis. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 613 (2010) 177-183. [4]K. Breitenecker, D. Donohue, H. Eisenwagner, A.P. Maddison, and H. Siegmund, Configuration of an alpha–gamma coincidence spectrometer for utilization of safeguards measurements. Applied Radiation and Isotopes, 67 (2009) 2088-2091. [5]M. Jurado Vargas, B. Caro Marroyo, and A. Martín Sanchez, Measurements of alpha–gamma coincidences with an optimized dual-parameter multichannel system. Applied Radiation and Isotopes, 82 (2013) 308-313. [6]A. Martín Sanchez, and B. Caro Marroyo, Assembly of an alpha–gamma coincidence measuring device for checking alpha decay schemes. Applied Radiation and Isotopes, 70 (2012) 2263-2266. [7]G.F. Knoll, Radiation detection and measurement, 4 ed, ( 2010).