کلیدواژه‌ها = پرتوگیری شغلی
میزان قرار گیری در معرض تابش در بخش پزشکی هسته ای

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 233-237

احلام آل منیع؛ شیما سنیسل بچاری؛ شیدا کاویانی


ارزیابی ضرورت به‌کارگیری دزیمتر فردی در رادیولوژی دندان

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 31-36

10.22052/2.2.31

فریدون میانجی؛ فریبا قشلاقی؛ مجید دارابی؛ سید جواد حسینی