کلیدواژه‌ها = حفاظ
بهینه‌سازی حفاظ‌ بیولوژیکی یک راکتور ماژولار نمونه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 183-190

10.22052/rsm.2024.253578.1037

پریسا اسلامی؛ امید صفرزاده؛ محسن خردمند سعدی؛ مرتضی اکبری حصار


بررسی ویژگی‌های حفاظت تابشی کامپوزیت پلی‌کاپرولاکتون / اکسیدآهن و بیسموت

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 31-38

10.22052/9.4.31

احمد رمضانی مقدم آرانی؛ محمد امین علوی نسب اردبیلی


شبیه‌سازی حفاظ جهت استفاده ایمن از شتاب دهنده پرده‌ای الکترون با MCNP4C

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 57-65

10.22052/7.1.57

شهرزاد قنبری؛ امیدرضا کاکویی؛ محمدصادق آخوندی خضر آباد


بررسی قابلیت تضعیف کامپوزیت های حاوی میکرو و نانوذرات تنگستن و سرب به عنوان حفاظ پرتوهای X تشخیصی

دوره 6، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 15-22

10.22052/5.3.15

نادیا آثاری شیک؛ لیلا غلامزاده؛ محسن خواجه امینیان؛ محمد اسمعیل فضیلت معدلی


ارزیابی حفاظ سامانه تصویربرداری PET/CT بیمارستان شریعتی تهران به‌کمک روش مونت‌کارلو

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 13-20

10.22052/2.2.13

مجتبی شمسایی ظفرقندی؛ فرشته غلامی؛ احسان علی بیگی