کلیدواژه‌ها = راکتور تحقیقاتی
امکان سنجی تولید عناصر ترانس‌اورانیوم در یک راکتور تحقیقاتی نوعی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 191-199

10.22052/rsm.2024.253162.1031

احسان بوستانی؛ محمد قنادی مراغه؛ ساره عماری اله یاری؛ امیر چرخی


بررسی مسیرهای پراکندگی و میزان پخش مواد رادیواکتیو در جو ناشی از عملکرد راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس

دوره 7، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 37-42

یاسر حمیدی اطهر؛ فرشاد فقیهی؛ کمال حداد؛ احمد پیروزمند


طراحی، آماده‌سازی و کنترل کیفی چشمه استاندارد 60Co تولیدی در راکتور تهران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 37-41

10.22052/1.1.37

حمید روانبخش؛ حسین زمانی زینلی؛ علی اکبر میرزایی؛ ارژنگ شاهور