نویسنده = غزاله گرایلی
اندازه‌گیری میزان دز نشت شده از TiGRT Dynamic MLC با دزیمتر دایود EDGE و فیلم رادیوکرمیک EBT3 و مقایسه نتایج با محاسبات کد BEAMnrc

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 65-72

میکائیل ملازاده؛ احد زینالی؛ مصطفی رباط جزی؛ غزاله گرایلی


بررسی مروری تکنیک‌های بهبود یکنواختی توزیع دز در تابش فوتونی تمام بدن (TBI) با هندسه درمان مخالف و موازی قدامی و خلفی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 299-310

الهام حسین نژاد؛ غزاله گرایلی؛ مصطفی فرزین؛ مهبد اصفهانی؛ طاهره حدیثی‌نیا


مقایسه شبیه سازی توزیع دز حاصل از دستگاه گامانایف مدل 4C با استفاده از گزینه های CT data و non CT data کد beamnrc

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 311-318

معصومه بخشی؛ غزاله گرایلی؛ احمد مستعار؛ محمود تشکری دادگر