نویسنده = فتح الله بوذرجمهری
اندازه‌گیری غلظت گاز رادون 222 در مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد

دوره 6، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 39-46

10.22052/6.1.39

آرزو خویشداری؛ محمد اسلامی کلانتری؛ فتح الله بوذرجمهری؛ اعظم عسگری


برآورد دز جذبی تیروئید ناشی از پرتودرمانی سر‌ و ‌گردن در مرکز شهید رمضان زاده یزد

دوره 6، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 9-14

10.22052/5.3.9

فتح الله بوذرجمهری؛ سمیرا یزدانی؛ مسعود شبانی؛ آنیا جعفری