نویسنده = امیر عباس صبوری‌دودران
اندازه‌گیری معادل دز دست و چشم تکنسین مرکز پزشکی هسته‌ای حین آماده‌سازی رادیوداروی حاوی 99mTc

دوره 8، شماره 4، آذر 1398، صفحه 53-58

10.22052/7.4.53

هانیه شعبانپور؛ پیمان رضاییان؛ آنیتا عالیپور؛ امیر عباس صبوری‌دودران


طراحی و ساخت آشکارسازRETGEM سه گانه

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 17-24

10.22052/4.1.17

منصور فرهادی؛ علی نگارستانی؛ امیر عباس صبوری دودران؛ محمد آقا بلوری زاده