نویسنده = مصطفی شفایی
مطالعه اثر شرایط سنتز هیدروکسی اپتایت به روش هیدروترمال بر پاسخ ترمولومینسانس آن از دیدگاه دزیمتری

دوره 8، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 49-55

10.22052/7.2.49

حمیده دانشور؛ فرهاد منوچهری؛ مصطفی شفائی؛ سعید کاکائی؛ فرهود ضیائی


بررسی خواص ترمولومینسانس نانوساختار هیدروکسی ‌اپتایت آلاییده با یوروپیوم

دوره 5، شماره 4، آذر 1395، صفحه 47-51

10.22052/4.4.47

مصطفی شفایی؛ آمنه ضیایی دوستان؛ فرهود ضیایی؛ روح الله رحمانی فرد


تأثیر عملیات پخت بر پاسخ ترمولومینسانس هیدروکسی اپاتیت نانوساختار فراهم‌‌شده به روش هیدرولیز از دیدگاه دزیمتری

دوره 3، شماره 4، آذر 1393، صفحه 13-18

10.22052/2.4.13

مصطفی شفائی؛ فرهود ضیائی؛ داریوش سرداری؛ مجید مجتهدزاده لاریجانی