نویسنده = علی اصغر مولوی
طراحی سیم‌لوله و میدان مغناطیسی مناسب، جهت خط انتقال باریکه پروتون‌تراپی با لیزر موسسه HZDR آلمان

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 185-190

بهنام آزادگان؛ علی اصغر مولوی؛ سید علی مهدی پور


نقش تهویه طبیعی بر کاهش غلظت رادون داخل ساختمان ها

دوره 7، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1-10

10.22052/6.4.1

سید محمد ذبیجین پور؛ علی اصغر مولوی؛ بهنام آزادگان


شبیه‌ساز تومور فعال سازی شده توسط نقره و برآورد بهبود دز در فوتون درمانی

دوره 6، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 51-59

10.22052/5.3.51

سمیه مالمیر؛ علی اصغر مولوی؛ سعید محمدی


بهینه‌سازی مکان چشمه‌های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 15-20

10.22052/1.3.15

علی اصغر مولوی؛ محمود زیبنده گرجی؛ سعید محمدی؛ هادی صدوقی یزدی