نویسنده = علی نگارستانی
بررسی پدیده پلیمریزاسیون در آشکارساز تکثیرگر الکترون گازی ضخیم در حالت ستون نوری خود فرونشان

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 175-181

10.22052/rsm.2024.253021.1029

محمد مهدی ابراهیمی بشلی؛ علی نگارستانی؛ محمد جواد خداشناس؛ امین رضا محمودی


آشکارسازی پرتوهای آلفا با استفاده از کارکرد آشکارسازهای گازی مقیاس ریز در مد SQS

دوره 6، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 29-38

10.22052/5.2.29

راضیه سوری؛ علی نگارستانی؛ محمد ماهانی


طراحی و ساخت آشکارسازRETGEM سه گانه

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 17-24

10.22052/4.1.17

منصور فرهادی؛ علی نگارستانی؛ امیر عباس صبوری دودران؛ محمد آقا بلوری زاده


اثر میدان مغناطیسی ضعیف بر ضریب نفوذ گاز رادن

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 7-14

10.22052/1.3.7

یاسمن نصیر زاده؛ عباس حسینی رنجبر؛ علی نگارستانی