طراحی و ساخت دستگاه رادیو گرافی پرتو ایکس

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه شیان جیاو تونگ، شان شی، شیان، چین

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

در این تحقیق با تقسیم مجموعه رادیوگرافی به چهار زیر مجموعه از قبیل سیستم کنترل، درایور، هاوزینگ و مالتی‌پلایر به‌صورت مستقل و با ویژگی‌های دلخواه و منطبق بر نیاز مجموعه‌های تحقیقات صنعتی و پزشکی طراحی و اجرا کرده‌ایم. در مجموعه نخست مربوط به سیستم کنترل جهت افزایش ایمنی پرتوکار طراحی مبتنی ‌بر وای فای و ریموت کنترل ارائه و اجرا شده است. در طراحی درایور نیز با توجه به مشخصه تیوب موجود اقدام به طراحی و ساخت سخت‌ افزاری درایور شده است. سپس جهت رسیدن الکترون‌های به شتاب مورد نیاز تیوب از سیستم مالتی‌پلایر اختلاف پتانسیل خلائی حدود هفتاد کیلوولت برای این نمونه ساخته شده است و نهایتاً برای تأمین امنیت در مقابل پرتوهای یون‌ساز سیستم هاوزینگ کاملاً منحصربه‌فرد طراحی و اجرا شده که نیاز به اتاق سربی را در مجموعه‌های تحقیقاتی تا حدود زیادی مرتفع کرده است که در مقاله‌ای مستقل بدان پرداخته شده است. در نهایت دستگاه مولد اشعه ایکس برای کاربردهای تحقیقاتی با موفقیت طراحی، اجرا، تست و بومی‌سازی شده است و در کلیه مراحل این تحقیق به تأمین قطعات از داخل توجه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and fabrication of X- ray radiography system

نویسندگان [English]

 • Mahan Ahmadi 1
 • Shahin Ebrahimpor 2
 • Mohammad Taghi Ahmadi 2
 • Hadi Goudarzi 2
1 Medical Campus, Xi’an Jiao Tong University, Shaanxi, Xi’an, China
2 Physics Department, Science Facility, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In the presented work an industrial and medical based radiography system is fabricated. To design a proper system first of all four sub domain of the whole system is considered namely known as control system, transformer driver, multiplier and hosing system. To control the entire system a Wi-Fi and remote controllable mechanism is considered also it is expected by this controlling system the operator can be in the safe distance from the x ray. On the other hand, to drive a transformer that feeds the multiplier a suitable driver is used based on the x ray tube performance and a chine of multiplier that generates enough voltage deference in the chosen tube is designed. Finally tube hosing that prevents x-ray from scattering in the lab environment is fabricated which is been presented in another paper.       

کلیدواژه‌ها [English]

 • design radiography machine
 • fabrication of radiography machine
 • X-ray machine design
 • X-ray machine fabrication
 1. S. J. Houston, T. E. Cravens, D. R. Schultz, H. Gharibnejad, W. R. Dunn, D. K. Haggerty, A. M. Rymer, B. H. Mauk, N. Ozak. Jovian auroral Ion precipitation: X-ray production from oxygen and sulfur precipitation. J. Geophys. Res.: Space Phys. 125 (2) (2020) e2019JA027007.
 2. A. Decourchelle, D. C. Ellison, J. Ballet. Thermal X-ray emission and cosmic-ray production in young supernova remnants. Astrophysical J. 543 (1) (2000) L57-L60.
 3. J. P. McCaffrey, H. Shen, B. Downton, E. Mainegra-Hing. Radiation attenuation by lead and nonlead materials used in radiation shielding garments. Med Phys. 34 (2) (2007) 530-537.
 4. https://com/ calculate – xray –energy -5091080.html.
 5. A. Berrington de González, M. Mahesh, K. P. Kim, M. Bhargavan, R. Lewis, F. Mettler, C. Land. Projected cancer risks from computed tomographic scans performed in the United States in 2007. Arch. Intern. Med. 169 (22) (2009) 2071-2077.
 6. F. A. Mettler, Jr, M. Bhargavan, K. Faulkner, D. B. Gilley, J. E. Gray, G. S. Ibbott, J. A. Lipoti, M. Mahesh, J. L. McCrohan, M. G. Stabin, B. R. Thomadsen, T. T. Yoshizumi. Radiologic and nuclear medicine studies in the United States and worldwide: frequency, radiation dose, and comparison with other radiation sources—1950–2007. Radiology 253 (2) (2009) 520-531.
 7. https://www3.paho.org/ hq/index.php?option =com_ content&view=article&id=7410:2012- dia -radiografia-dos-tercios – poblacion – mundial – no – tiene – acceso - diagnostico - imagen&Itemid=1926&lang=en.