بررسی عملکرد ساختارهای تکثیرکننده الکترونی ضخیم و مجتمع تکثیرگر الکترونی در آشکارسازی ذرات آلفا

نویسنده

گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان

چکیده

در این مطالعه با به‌کارگیری دو نوع تکثیرگر الکترونی گازی زیرمجموعه ساختارهای ریزالگو، آشکارسازی ذرات آلفا در مد جریان زیاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در طراحی و ساخت محفظه آشکارساز، از تکثیرگر الکترونی ضخیم و مجتمع تکثیرگر الکترونی به‌عنوان ناحیه تکثیر به‌همراه یک اتاقک یونش، برای اندازه‌گیری شدت جریان‌های ناشی از برهم‌کنش ذرات آلفا با گاز فرونشان درون آشکارساز، استفاده خواهیم کرد. ظهور پیوسته ستون‌های نور مرئی در فضای بین الکترودهای تکثیرگرها در محل ورود ذرات، از جمله مزیت‌های به‌کارگیری این روش اپتیکی برای آشکارسازی پرتوهای یون‌ساز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the operation of Thick Gas Electron Multiplier and Electron Multiplier Assembly for alpha particle detection

نویسنده [English]

  • Seyed Mehdi Hashemi
چکیده [English]

In this study, the detection of alpha particles in the high current mode is investigated in the presence of two gaseous electron multipliers in the micro-pattern structures. Thick Gas Electron Multiplier (TGEM) and an Electron Multiplier Assemblies (EMA) were designed and constructed as amplification gap in the detector chamber. An ion chamber is employed to measure the current of interaction between alpha particle and quenching gas. The appearance of visible light columns in the space between the multiplier electrodes at the location of input particles is one of the advantages of using this optical method to detect ionizing radiations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-pattern structure
  • Alpha particle detection
  • Thick Gas Electron Multiplier (TGEM)
  • Electron Multiplier Assembly (EMA)
  • High current mode
[1] G.F. Knoll. Radiation detection and measurement, John Wiley & Sons, 2010. [2] G. Charpak, R. Bouclier, T. Bressani, J. Favier, and C. Zupancic. The use of multiwire proportional counters to select and localize charged particles, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 62 (1968) 262–268. [3] R. Bouclier, G. Charpak, Z. Dimcovski, G. Fischer, F. Sauli, G. Coignet and G. Flügge. Investigation of some properties of multiwire proportional chambers, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 88 (1970) 149–161. [4] G.D. Alekseev, N.A. Kalinina, V.V. Karpukhin, D.M. Khazin and V.V. Kruglov. Investigation of Self-Quenching Streamer Discharge in a wire chamber, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 177 (1980) 385–397. [5] M. Atac, A.V. Tollestrup and D. Potter. Self-Quenching Streamers, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 200 (1982) 345–354. [6] L.S. Zhang. A possible mechanism of the self-quenching streamer mode, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 247 (1986) 343–346. [7] T. Hsiao-Wei, D. Yuan-Tsai and S. Xiao-An. Investigation of self-Quenching streamer discharge. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 266 (1984) 353–360. [8] Y. Tie-Jian, C. Hong-Fang, Y. Bao-Zhong and T. Hsiao-Wei. Self-Quenching Streamer Discharge Under Extremely Large Amount of Quenching Gas, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 252 (1986) 61–64. [9] N. Koori, K. Kawamura, H. Sakai, T. Sakae, I. Kumabe, H. Kametani, H. Ijiri and M. Matoba. Self-Quenching streamers in magic gas mixtures. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 243 (1986) 486–494. [10] F. Sauli, GEM: A new concept for electron amplification in gas detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 386 (1997) 531–534. [11] R. Chechik, A. Breskin, C. Shalem and D. Mormann. Thick GEM-like hole multipliers: properties and possible applications, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 535 (2004) 303–308. [12] R. Oliveira1, V. Peskov, F. Pietropaolo and P. Picchi. First Tests of Thick GEMs with Electrodes Made of a Resistive Kapton , Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 576 (2007) 362–366. [13] V. Peskov, A. Di Mauroa, P. Fonte, P. Martinengo, E. Nappi, R. Oliviera and P. Picchi. Development of a new generation of micropattern gaseous detectors for high energy physics, astrophysics and environmental applications, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 732 (2013) 255–259. [14] A. Phelps and Z.L. Petrovi. Cold-cathode discharges and breakdown in argon: surface and gasphase production of secondary electrons, Plasma Sources Science and Technology, 8 (1999) 21–44.