بررسی سیستم های سنجش و پایش امواج الکترومغناطیسی غیریونیزان

نویسندگان

شرکت تدبیر سنجش توانا

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی سیستم­ های اندازه ­­گیری و پایش امواج الکترومغناطیسی غیریونیزان و نتایج برخی اندازه­ گیری­های انجام شده در شهر تهران پرداخته خواهد شد. در ابتدا مروری بر استانداردها و توصیه ­نامه ­های مربوط به بهداشت و اندازه­ گیری امواج الکترومغناطیسی غیریونیزان من جمله استاندارد ملی ایران به شماره 8567 و استاندارد ICNIRP < /span> و توصیه نامه ITU-K.83 انجام گرفته و الزامات پایش امواج را بررسی خواهیم نمود. در ادامه به بررسی مشخصات فنی و نحوه عملکرد دو دستگاه پرتابل و آنلاین اندازه ­گیری امواج الکترومغناطیسی موجود در بازار ایران خواهیم پرداخت. نحوه انجام تنظیمات و پیکربندی دستگاه­ ها را مرور کرده و چگونگی اندازه گیری و نظارت بر شدت میدان اندازه گیری شده بررسی خواهد شد. در انتها نتایج برخی اندازه­ گیری­ های انجام شده در شهر تهران توسط دستگاه­ های پرتابل و آنلاین از لحاظ آماری بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-ionizing electromagnetic waves measurement and monitoring Systems

نویسندگان [English]

  • Ramin Ramezani
  • Omid Mahdavi
  • Hooman Ghalami
چکیده [English]

In this paper, portable and online monitoring systems for non-ionizing EMF measurement, as well as some measurement results in Tehran are discussed. First of all, standards and recommendations related to EMF monitoring, measurement and exposure such as ISIRI No.8567, ICNIRP guideline and ITU-K.83 are reviewed. Then, technical facts and operation of portable device and monitoring station are introduced and EMF measuring and surveillance procedure are elaborated. Finally, results of 45 portable and online measurement carried out in Tehran are provided and statistically analyzed. From portable results, it is revealed that most of the measurements are between 1 and 2V/m2 and in online results, instantaneous value for electric field does not exceed 4.5 V/m2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic fields
  • EMF measurement and monitoring
  • EMF health
  • ITU-K.83 recommendation
[1] ITU-T K.83, Monitoring of electromagnetic field levels, Telecommunication Standardization Sector of ITU, (2011). [2] ITU-T K.52, Guidance on complying with limits for human exposure to electromagnetic fields, Telecommunication Standardization Sector of ITU, (2004). [3] ITU-T K.61, Guidance on measurement and numerical prediction of electromagnetic fields for compliance with human exposure limits for telecommunication installations, Telecommunication Standardization Sector of ITU, (2008). [4] ITU-T K.70, Mitigation techniques to limit human exposure to EMFs in the vicinity of radiocommunication stations, Telecommunication Standardization Sector of ITU, (2007). [5] ITU-T K.100, Measurement of radio frequency electromagnetic fields to determine compliance with human exposure limits when a base station is put into service, Telecommunication Standardization Sector of ITU, (2014). [6] International Commissions on NON‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), ICNIRP Guidelines, (2010). [7] IEEE Std C95.1, IEEE Standards for safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields 3kHz to 300GHz, (1999). [8] http://governancaradioelectrica.gencat.cat , visited at Jul 2018, (2018). [9] Wavecontrol.com, visited at Jul 2018, (2018).