خطرات نور لیزر برای کادر پروازی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

پرتو نور لیزر می­تواند چنان شدتی ایجاد کند که حتی در فاصله بیش از ده کیلومتر، آسیب دائمی به بافت انسان، به ویژه شبکیه چشم، وارد آید. در شدت­های پایین­تر، پرتوهای لیزر می­توانند بدون ایجاد آسیب فیزیکی بر روی چشم، روی عملکرد بصری به طور جدی تاثیر گذاشته و آسیب­های گذرا داشته باشند و یا باعث ایجاد حواس­پرتی و از دست دادن تمرکز گردد. روشنایی لیزر می­تواند عامل منحرف­کننده، ایجاد بی­نظمی و یا باعث ناراحتی برای خلبان باشد که موجب ایجاد وضعیت بالقوه خطرناک در مراحل بحرانی پرواز می­شود. لذا باید برای کنترل ترافیک هوائی، اپراتورهای فرودگاه و اپراتورهای نشانگر لیزری مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laser Beam Hazard for flight personnel

نویسندگان [English]

  • Shahryar Abolhosseini
  • Fateme Veisi
  • Zohre Rajabi
چکیده [English]

Lasers can produce a beam of light of such intensity that permanent damage to human tissue, in particular the retina of the eye, can be caused instantaneously, even at distances of over 10 km. At lower intensities, laser beams can seriously affect visual performance without causing physical damage to the eyes; causing transient damage or causing sensation and loss of focus. Laser illumination of aircraft can cause distraction, disorientation, and discomfort for pilots resulting in a potentially hazardous situation during critical phases of flight. It should be of interest to air Traffic controllers, aerodrome operators, and to the operators of laser shows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laser Hazard
  • Exposure
  • Free space
  • Exposure limit
[4]RASG-MID Safety Advisory -12, March 2017.