ناحیه خطر اسمی در مراکز لیزر درمانی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

برای کنترل خطرات پرتوی لیزرهای کلاس IIIB و IV از کنترل­های مهندسی و اجرایی استفاده می­شود. در کنترل اجرایی، هرگاه نور لیزر وارد محیط شود جهت حفاظت مردم و کنترل حدود پرتوگیری باید ناحیه تحت کنترل مشخص شود. با توجه به آنکه نور لیزرهای پزشکی وارد محیط می­شوند، مشخص کردن ناحیه تحت کنترل از ضروریات بوده و تردد به آن ناحیه باید تحت کنترل و مطابق با ضوابط خاص باشد. با مشخص کردن ناحیه­ای که مقدار چگالی پرتو از حد مجاز پرتوگیری بیشتر است می­توان محدودیت­ها را در فضای کوچک­تری اعمال کرد. باتوجه به محدودیت فضا در اینگونه مراکز، تعیین مرز ناحیه خطر از روش­های مناسب است. با تعیین این ناحیه و رعایت ضوابط و مقررات در آن می­توان از آسیب­های پرتوی ناشی از باریکه لیزر و نیز بازتاب­های آن جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nominal Hazard Zone in Medical Laser Centers

نویسندگان [English]

  • Atefe Shamloo 1
  • Shahryar Abolhosseini 2
  • Fateme Veisi 2
1
2
چکیده [English]

Control the laser beam hazards for class IIIB and IV laser is concluded: engineering and executive controls. In executive control, when laser beam enters to the free space, the controlled area must be identified to protect people and control the radiation exposure limits. Given the fact that the laser light of the laser is entering the environment, the identification of the area under control is necessary and the traffic must be controlled in accordance with certain criteria. By limiting the region where the radiation density is greater than the radiation limits, restrictions can be applied in a smaller space. Due to space constraints in such centers, determining the boundaries of the risk zone is appropriate methods. By specifying this area and observing the rules and regulations, it is possible to prevent radiation damage caused by the laser beam and its reflections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Laser
  • Control area
  • Hazard zone
  • Exposure
  • Class IV laser
[3] Roy. Henderson; "Laser Safety"; Taylor & Francis (2004) [4]Ken. Barat; "Laser Safety management"; Taylor & Francis (2006)