ارزیابی نور لامپ های فتوتراپی نوزادان و مقایسه نور لامپ های فلورسنت روشنایی با آن ها

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

10.22052/5.4.7

چکیده

بسیاری از نوزادان در بدو تولد مبتلا به زردی ناشی از بالا بودن غلظت بیلی­روبین در خون هستند که می­توان آن­ها را با استفاده از لامپ­های فتوتراپی، درمان کرد. لامپ­های فتوتراپی، نور در محدوده طول موج 420 تا 474 نانومتر، منتشر می­ کنند. برای درمان مؤثر، طول موج و شدت نور دارای اهمیت است. در این تحقیق، 50 نمونه لامپ با مارک­های مختلف و توان­های مساوی مورد مطالعه قرار گرفته­ اند. با استفاده از یک دستگاه اسپکترورادیومتر، طیف تابشی لامپ­ها در وضعیت­های مشابه به­ دست­ آمده و برای هر لامپ، مجموع شدت­های نور خروجی در سه محدوده (200 تا400، 420 تا 474 و 200 تا 800 نانومتر) محاسبه شده است. سپس نسبت­های شدت پرتو در ناحیه فرابنفش (200 الی 400 نانومتر، خطرناک برای نوزاد) و شدت نور در ناحیه 420 الی 474 نانومتر (مفید برای درمان) به شدت کل، برای هر لامپ تعیین و سپس این نسبت­ها با یکدیگر مقایسه شده­ اند. نسبت شدت پرتو مضر به شدت کل تقریباً در 20٪ لامپ­ها نزدیک به مقدار میانگین لامپ­های مرغوب و در50٪ لامپ­ها بیش­تر از مقدار میانگین لامپ­های مرغوب بود و این نسبت برای تقریباً 30٪ لامپ­ها کم­تر از مقدار میانگین به ­دست آمد. همچنین نسبت شدت پرتوی مفید لامپ به شدت کل تقریباً در 31٪ لامپ­ها نزدیک به مقدار میانگین لامپ­های مرغوب و در 47٪ لامپ­ها بیش­تر از مقدار میانگین بود، در­حالی که برای22٪ لامپ­ها کم­تر از مقدار میانگین به­ دست­ آمد. نتایج نشان می­ دهد که استفاده از لامپ­های درمانی نامرغوب و نیز فلورسنت نه ­تنها برای درمان کودکان چندان مفید نیست، بلکه با تابانیدن پرتوهای فرابنفش غیرضروری بر آن­ها مضر نیز هست. بنابراین از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه توصیه می­شود برای درمان کودکان مبتلا به زردی از لامپ­های مخصوص و مرغوب استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of infant phototherapy lamps in Iran and comparison of fluorescent lamp with them

نویسندگان [English]

  • Mirshahram Hosseinipanah
  • Delnavaz Farvadin
چکیده [English]

Jaundice or hyperbilirubinemia is frequently observed in newborn infants. In most cases a Phototherapy tool is used for treatment. In this way light with wavelengths in the range of 420- 470 nanometers (nm) is used to convert bilirubin so that it can be excreted in the urine and feces. Since high levels of bilirubin can cause deafness and brain damage, it is very important to care it soon, so the used wavelength is important.
50 phototherapy lamps with different brands, but with the same power were considered. By using a spectroradiometer, the spectrums of all lamps were prepared in the same situation. Then the ratio of light intensity in 200-400 nm ultraviolet range (unwanted) to the total intensity (first ratio), and the ratio of light intensity in 420- 474 nm (useful range) to the total intensity (second ratio) were calculated for each lamp, and these ratios were compared.
The amounts of first ratio for 20 % of the lamps are near average values, for 50 % are more than average values, while for 30 % of the lamps fall under average ratio. It is also shown that the amounts of second ratio for 31% of the lamps are near average values, for 22% fall under average and for remaining 47% are more than average value.
Finally it is suggested that when importing phototherapy lamps, it is better to compare the mentioned two ratios with average values to be able to choose justifiable ones.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phototherapy lamp
  • Ultraviolet
  • spectrum
  • light intensity
  • Radiation protection
[1] D.M. Clarkson, P. Satodia and I. Hadley. Safety of Neonatal Phototherapy Lamp Exposure. Journal of Radiological Protection, 36 (4) (2016) N46. [2] J. Chakravarthy, K. Donaldson, P. Russo, M. Sancheti, R. Schwemmin and G. Spiegel. Phototherapy Device for the Treatment of Hyperbilirubinemia. Google Patents, (2016). [3] S. Subramanian, M.J. Sankar, A.K. Deorari, T. Velpandian, P. Kannan, G.V. Prakash, R. Agarwal and V.K. Paul. Evaluation of Phototherapy Devices Used for Neonatal Hyperbilirubinemia. Indian pediatrics, 48(9) (2011) 689-696. [4] A.A. Lamola and M. Russo. Fluorescence Excitation Spectrum of Bilirubin in Blood: A Model for the Action Spectrum for Phototherapy of Neonatal Jaundice', Photochemistry and photobiology, 90(2) (2014) 294-296. [5] I. Pinto, A. Bogi, F. Picciolo, N. Stacchini, G. Buonocore and C.V. Bellieni .Blue Light and Ultraviolet Radiation Exposure from Infant Phototherapy Equipment. Journal of occupational and environmental hygiene. 12(9) (2015) 603-610. [6] S.M. El-faramawy, S.M. Reda, A.-E.A. AbdElmaged, R.H. El-gebaly and A.S. Monem. Radiometric Technique to Assess the Qualification of Phototherapy Luminaire for Jaundice Treatment. Indian Journal of Applied Research, 5(7) (2016).