ارزیابی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی لامپ‌های کم مصرف از نوع فلورسنت فشرده از دیدگاه حفاظت پرتوی

نویسندگان

انرژی اتمی ایران

10.22052/5.3.43

چکیده

لامپ­ های کم­ مصرف از نوع فلورسنت فشرده (CFL)، نسبت به لامپ­ های رشته­ ای دارای عمر مفید بالاتری حتی تا ده برابر می­ باشند. از سوی دیگر انرژی مصرفی CFLها حدود یک­چهارم انرژی مصرفی لامپ­ های رشته­ ای برای تولید نور معادل است. به­ علت استفاده از بالاست (Ballast) در ساختار لامپ­ های کم مصرف، میدان­ های الکتریکی و مغناطیسی در اطراف لامپ به­ وجود می­ آید. میدان­ های الکتریکی و مغناطیسی در فرکانس ­های مختلف می ­تواند برای سلامت انسان مضر باشد. مراعات حدود استاندارد پرتوگیری نقش مؤثری در کاهش اثرات مضر پرتوها دارد. این تحقیق با هدف بررسی میزان میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی CFLهای مورد استفاده برای روشنایی و مقایسه نتایج با حدود استاندارد پرتوگیری مردم انجام شده‌ است. شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی50 نمونه CFL با مدل‌ها، اشکال و توان‌های مختلف در فواصل متفاوت از لامپ‌ها در فرکانس 50 هرتز و همچنین محدوده فرکانسی 24 الی 100 کیلوهرتز اندازه‌گیری شده ‌است. بر اساس نتایج اندازه­ گیری، شدت میدان‌های مزبور در فواصل بیش­تر از 50 سانتی­ متری، کم­تر از حد استاندارد ملی است؛ لیکن برای لامپ‌های با توان بالاتر از 90 وات، ممکن است شدت میدان الکتریکی در فرکانس بالاست در فواصل تا 30 سانتی­ متری لامپ از حد استاندارد بیش­تر شود و لذا استفاده از این لامپ‌ها در فضاهای کوچک و بسته باید با احتیاط صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of electric and magnetic fields of energy-saving compact fluorescent lamps in terms of radiation protection

نویسندگان [English]

  • Mirshahram Hosseinipanah
  • Delnavaz Farvadin
  • Nader Talari
چکیده [English]

The technology used in energy-saving compact fluorescent lamps (CFLs), provides a quarter of the energy consumption of incandescent lamps to produce equivalent light energy while CLFs shelf life is up to ten times of incandescent lamps. So the incandescent lamps in homes and workplaces are replaced with CFLs. Due to the use of ballast in the structure of CFLs, electric and magnetic fields are generated around them. Electric and magnetic fields at various frequencies can be harmful to human health. Complying with radiation exposure standards is an effective way to reduce the harmful effects of radiation. This study aimed to evaluate the electric and magnetic fields of CFLs and compare the results with standard exposure limits. Electric and magnetic fields radiated by 50 CFLs with different models, shapes and output powers at different distances from the lamps of 50 Hz frequency and frequency range of 24 to 100 kHz were measured. Based on the results, the intensities of the fields at distances greater than 50 cm is lower than the public exposure limits; however, for lamps more than 90 watts, at distances of up to 30 cm from the lamp, the intensities may be higher than the exposure limits. Therefore using these lamps in small and closed places should be done with caution. Considering that by increasing the number of CFLs (such as for chandeliers), electric (or magnetic) vectors are added, and meet exposure limits, more distances from the set of lamps are needed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electric and magnetic fields
  • Saving-energy lamp
  • Standard limits
  • CFL
  • Compact fluorescent lamp
  • Radiation protection
[1] Ultraviolet Leaks from CFLs, Environmental Health Perspectives, volume 120 | number 10 |October (2012), A387. [2] Health Canada, Executive Summary: Report on Health Canada Survey of Ultraviolet Radiation and Electric and Magnetic Fields from Compact Fluorescent Lamps, December, (2009), 1–7. [3] T. Letertre, A. Azoulay, A. Destrez, F. Gaudaire, C. Martinsons. Characterization of compact fluorescent lights RF emissions in the perspective of human exposure, EMC’09/Kyoto, (2009), 473–476. [5] ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to Time- Varying Electric, Magnetic Fields (1Hz-100kHz), Health Physics ,99 (6), (2010), 818–836. [6] M. Havas. Health Concerns associated with Energy Efficient Lighting and their Electromagnetic emissions, Environmental and Resource Studies Trent University, Peterborough, ON, Canada, (2008), 1–11.