بهینه سازی طیف نوترونی در بیم تیوب شمال غربی راکتور تحقیقاتی تهران جهت استفاده در روش درمانی نوترون تراپی با بور، توسط کد محاسباتی مونت کارلو

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور

2 سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها

10.22052/2.4.1

چکیده

به‌منظور دست‌یابی به طیف نوترونی با مؤلفه‌های مناسب برای به‌کارگیری در روش گیراندازی نوترون توسط بور، لازم است مجموعۀ شکل‌دهندۀ طیف نوترونی شامل کند‌کننده، موازی‌کننده، فیلتر نوترون‌های حرارتی و فیلتر پرتوهای گاما در سر راه بیم عبوری قرار داده شود. بیم تیوب شمال‌غربی راکتور تحقیقاتی تهران به‌علت دارا بودن بهینه‌ترین شرایط شار، از میان سه بیم‌تیوب شمالی انتخاب گردید و توسط کد محاسباتی مونت کارلو، مجموعۀ شکل‌دهندۀ بیم در طی چهار مرحلۀ مذکور، شبیه‌سازی و بهینه شد. حالت نهایی طراحی بهینه، شامل 78 سانتی‌متر هوا به‌عنوان فضای خالی، 40 سانتی‌متر آهن و52 سانتی‌متر آب سنگین به‌عنوان کند‌کننده، 30 سانتی‌متر آب معمولی یا معادل90 سانتی‌متر اکسید آلومینیوم به‌عنوان بازتابنده، 1 میلی‌متر لیتیوم به‌عنوان فیلتر نوترون ‌حرارتی و 3 میلی‌متر بیسموت به‌عنوان فیلتر پرتوهای گاما می‌باشد. با این پیکربندیِ مجموعۀ شکل‌دهندۀ طیف نوترونی، بهترین نتایج برای مؤلفه‌های مناسب برای روش گیراندازی نوترون توسط بور به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of neutron spectrum in northwest beam tube of Tehran research reactor for BNCT, by MCNP code

نویسندگان [English]

  • Majid Zamani 1
  • yaser kasesaz 2
  • Hosein Khalafi 2
  • Mohsen Shayesteh 2
1
2
چکیده [English]

In order to gain the neutron spectrum with proper components specification for BNCT, it is necessary to design a Beam Shape Assembling (BSA), including moderator, collimator, reflector, gamma filter and thermal neutrons filter, in front of the initial radiation beam from the source. According to the result of MCNP4Csimulation, the Northwest beam tube has the most optimized neutron flux between three north beam tubes of Tehran Research Reactor (TRR). So, it has been chosen for this purpose. Simulation of the BSA was done in four above mentioned phases. In each stage, ten best configurations of materials with different length and width were selected as the candidates for the next stage. The last BSA configuration includes: 78 centimeters of air as an empty space, 40 centimeters of Iron plus 52 centimeters of heave-water as moderator, 30 centimeters of water or 90 centimeters of Aluminum-Oxide as a reflector, 1 millimeters of lithium (Li) as thermal neutrons filter and finally 3 millimeters of Bismuth (Bi) as a filter of gamma radiation. The result of Calculations shows that best neutron flux and spectrum will be achieved for BNCT by using this BSA configuration for TRR Northwest beam tube.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BNCT
  • Tehran research reactor
  • MCNP
  • Beam Shape Assembling
  • Gama Filter
  • thermal Neutron Filter
[1] IAEA. The Current Status of Boron Neutron Captures Therapy, IAEA Tecdoc 1223, Vien, Austria, (2001). [2] E.J. Hall, A.J. Giaccia. Radiobiology for Radiologist. Lippincott Williams & Wilkins Publishing, Westford, USA, (2006). Part II, Section 7, 14 &27. [3] ICRP. Conversion coefficients for radiological protection quantities for external radiation exposures, ICRP Report 116, Amsterdam-New York, USA (2010). [4] J.F. Briesmeister. A general Monte Carlo NParticle Transport Code Manual, Version 4C, Volume I, Los Alamos National Laboratory, USA, (2010). [6] Y. Kasesaz, H. Khalafi, F. Rahmani, A. Ezzati. A feasibility study of the Tehran research reactor as a neutron source for BNCT, Elsevier, Applied Radiation and Isotopes (2014)132–137.