طراحی و امکان‌سنجی ساخت فانتوم آنتروپومورفیک تمام بدن انسان برای استفاده در بخش‌های پرتودرمانی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22052/2.3.11

چکیده

گسترش روزافزون مراکز پرتودرمانی در کشور جهت درمان بیماران سرطانی و افزایش سطح کیفی درمان، موجب شده است تا به فانتوم‌های معادل انسان برای انجام دزیمتری، کالیبراسیون و کنترل کیفی دستگاه‌های رادیوتراپی نیاز پیدا شود. فانتوم‌ها معمولاً به دو دستۀ همگن و غیرهمگن (آنتروپومورفیک) تقسیم‌بندی شده‌اند. هدف اصلی از این مطالعه، امکان‌سنجی مواد لازم برای ساخت فانتوم غیرهمگن بدن انسان با توجه به امکانات موجود در کشور و همچنین طراحی فانتوم تمام بدن انسان است. برای این منظور، ابتدا فانتوم راندو به‌عنوان مرجع انتخاب شد تا شبیه آن با موادی متفاوت ساخته شود. بنابراین، از تمام بدن فانتوم راندو موجود در کشور تصاویر سی تی گرفته شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار Solid Works از روی تصاویر سی تی، طراحی صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که قسمت‌های استخوانی، اندام‌های توخالی و ریه در هر طراحی خارج شدند تا با مواد معادل هرکدام پر شوند. بدین ترتیب، معادل بافت نرم از پلاستیک پلکسی گلاس که ویژگی‌های مشابه با بافت انسان دارد، انتخاب شد. معادل بافت استخوان نیز طبق آزمایش‌های صورت‌گرفته روی درصد مشخصی از ترکیبات پودر سوختۀ استخوان گاو، رزین اپوکسی و هاردنر استفاده شد. طبق نتایج حاصل‌شده، نمونه خمیر معادل استخوان با دانسیتۀ gr/cm3 7/1 و همچنین، با عدد اتمی مؤثر (Zeff)674/13 امکان‌سنجی و ساخته شد. طراحی انجام‌شده شامل دیسک‌هایی از صفحات پلکسی گلاس است که هر دیسک شامل قسمت‌های استخوانی، اندام‌های توخالی و ریه است. که با مادۀ معادل خود پر خواهند شد. پس از خشک شدن کامل خمیر استخوان در هر دیسک، در نهایت، این دیسک‌ها روی ‌هم سوار شده و فانتوم آنتروپومورفیک بدن انسان را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and feasibility of construction anthropomorphic phantom human whole-body for use in radiotherapy

نویسندگان [English]

  • Mirrashid hosseini aghdam
  • Seyyed Mahmood Reza aghamiri
چکیده [English]

Due to the increasing proliferation of radiotherapy centers in the country to treat cancer patients and raise the quality of treatment, it is needed to find the human equivalent phantom for dosimetry, calibration and quality control of radiotherapy devices. Generally, they are enumerated into two categories: homogeneous and nonhomogeneous phantoms (anthropomorphic). The main purpose of this study is the feasibility of the materials required for construction of nonhomogeneous phantoms of the human body with respect to existing facilities in the country, as well as phantom of the entire human body. For this purpose, Rando phantom was chosen as a reference to be made like Rando phantom with different materials. So the whole body Rando phantom CT images were available in the country. Using Solid Works software on CT images, the design was done. So that part of the bone, the hollow organs and lungs were removed in each design, then each were filled with the equivalent material. The Soft tissue equivalent was selected from the Plexiglas plastic, which has features similar to human tissue. The experiments were carried out on bone tissue equivalent percentage of burnt bone powder, epoxy resin and hardener. According to the results, the pulping samples of bone density 1.7 gr/cm3 and effective atomic number 13.674 (Zeff) are feasible. The design included a disk of Plexiglas plates that each disc includes the bone, the hollow organs and lung, filled with material equivalent. After complete drying of the dough bones on each disc, it is mounted on anthropomorphic phantoms that make up the human body

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropomorphic phantom
  • CT images
  • Software
  • Solid Works
  • Epoxy resin
  • Hardener
[1] Soubra, M., J. Cygler, and G. Mackay, Evaluation of a dual bias dual metal oxide‐silicon semiconductor field effect transistor detector as radiation dosimeter. Medical physics, 1994. 21(4): p. 567-572. [2] Laboratory, T.P., Rando Phantom. Available from: http://www.phantomlab.com/rando.html., Accessed Nov 21, 2009. [3] ICRU44, Tissue Substitutes in radiation dosimetry and measurement, 1989. [4] S.W, solid Works software. Available from: http://www.SolidWorks.com, 2011. [5] www.mokarrar-epoxy.com, mokarrar, engineering materials. [6] Shokrieh, M.M., et al., Improvement of mechanical and electrical properties of epoxy resin with carbon nanofibers. Iranian Polymer Journal, 2013. 22(10): p. 721-727. [7] Constantinou, C., Tissue substitutes for particulate radiations and their use in radiation dosimetry and radiotherapy. 1978. [8] Murty, R.C. ,Effective atomic number of heterogeneous materials, Journal Natyre 207, pp 398-399, 24 july 1965. 1965. [10] Synder, W.S Report of the Task group on Reference man, Oxford, Pergamon Press, . 1974.