ارزیابی پرتوهای فرابنفش لامپ‌های کم‌مصرف از نوع فلورسنت فشرده

نویسندگان

سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/2.1.21

چکیده

فنّاوری به‌کاررفته در لامپ‌های کم‌مصرف از نوع فلورسنت فشرده (CFL) سبب شده ‌است که انرژی مصرفی آن‌ها تقریباً یک‌چهارم انرژی مصرفی لامپ‌های رشته‌ای برای تولید نور معادل باشد. این در حالی است که عمر مفید CFLها حتی تا ده برابر عمر مفید لامپ‌های رشته‌ای است؛ لذا بسیاری از لامپ‌های رشته‌ای در منازل و مراکز کاری با CFLها جایگزین می‌شوند. بدیهی است که نهادهای مسئول نیز مردم را به این کار تشویق می‌کنند تا علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از تولید گاز دی‌اکسید کربن هم کاسته شود. در کاربرد CFLها، دو نگرانی مطرح شده ‌است: ورود جیوه به محیط زیست در اثر شکستن این لامپ‌ها و تابش پرتوهای فرابنفش (UV) هنگام روشن بودن. این تحقیق با هدف بررسی میزان پرتوهای فرابنفش CFLهای مورد استفاده برای روشنایی و مقایسۀ نتایج با حدود استاندارد پرتوگیری انجام شده ‌است. با استفاده از یک دستگاه اسپکترورادیومتر، در شرایط اتاق تاریک شدت مؤثر (Eeff) پرتوهای فرابنفش تابش‌شده توسط 50 نمونه CFL با مدل‌ها، اشکال و توان‌های مختلف در فواصل متفاوت از لامپ‌ها اندازه‌گیری شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد که برای فواصل بیشتر از 30 سانتی‌متر نسبت به تمامی نمونه‌های بررسی‌شده، شدت مؤثر UV کمتر از حدود استاندارد است، اما در فواصل کمتر ممکن است برای برخی از نمونه‌ها پرتو دریافتی در مدت‌های کوتاه و حتی تا یک ساعت بیشتر از حد استاندارد گردد. نتیجه‌گیری نهایی به این ترتیب است که در صورت استفاده از لامپ روشنایی به‌مدت طولانی در هر شبانه‌روز، بهتر است که از CFLهای تک‌جداره استفاده نشود. همچنین استفاده از CFLها در چراغ‌های مطالعه یا رومیزی که در فواصل کمتر از 30 سانتی‌متری ممکن است به‌کار روند، پیشنهاد نمی‌شود. در سایر موارد پرتوگیری UV از CFLها کمتر از حد استاندارد پرتوگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of ultraviolet radiation emitted by compact fluorescent lamps

نویسندگان [English]

  • Delnavaz Darvadin
  • Majid Zamani
  • farid Nasehnia
چکیده [English]

Iranians are replacing traditional incandescent lamps with Compact Fluorescent Lamps (CFLs), because they use about a quarter of the power of incandescent lamps and their lifecycle is up to ten times longer. Government encourages public to use CFLs too, for saving energy and reducing carbon dioxide emissions. Small amounts of mercury are used in CFLs, released to the environment if they are broken, but their lower energy consumption and then lower energy production can compensate it. Researchers have shown that CFLs can emit ultraviolet radiation (UVR) at levels that under certain conditions of use can result in exposures higher than ICNIRP limits. This research has been done to make sure that public exposures to UVR, by using CFLs remain within exposure limits defined by Iranian Regulatory Authority in National Standard "Non Ionizing Radiation-Exposure Limits", compatible with ICNIRP limits. Effective irradiance (Eeff) of 50 different models and brands of single and double envelope CFLs with different nominal powers were measured. All measurements were made in a dark room at 30 cm distance from bulbs. For some lower power lamps used in shorter distances, Eeff were defined in 5, 10 and 20 cm distances too. The results show that for all lamps, Eeff is very low in 30 cm distance such that someone may be over exposed if exposure time is at least 16 hours a day (h/d). But at lower distances, 5 or 10 cm, by single envelop CFLs this time may be reduced to 1 h/d. It is concluded that very photosensitive people, or if people use CFLs as desktop or bedside lamps, they are better to use double envelop ones. For distances more than 30 cm and exposure durations less than 16 h/d, exposure levels are lower than standard limits for all ordinary CFLs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CFL
  • UV radiation
  • Measurement
  • ICNIRP limits
[1] Federal Office of Public Health, Switzerland, Energy Saving Lamps, www.bag.admin.ch/themen/strahlung/0053/00673/0236/inde..., 2011, Accessed Dec. 2013. [2] Health Protection Agency, U.K., Emissions from Compact Fluorescent Lights, www.hpa.org.uk/newscenter/nationalpressreleases/081009..., 2010, Accessed Dec. 2013. [5] Health Canada, Ultraviolet and electric and Magnetic Fields from Compact Fluorescent Lamps, http://oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/2713#cn-tphp, 2009, Accessed Jan. 2014. [6] ARPANSA, Ultraviolet Radiation Emissions from Compact Fluorescent Lights, www.arpansa.gov.au/radionprotection/factsheets, 2012, Accessed Jan. 2014. [7] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Guidelines on UV Radiation Exposure Limits. Health Physics 71 (6): 978; 1996. [8] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Guidelines on Limits of Exposure to Broad-Band Incoherent Optical Radiation (0.38 to 3µm). Health Physics 73 (3): 539-554; 1997.