بررسی ویژگی‌های شیوه‌های رایج دزیمتری گذشته نگر

نویسندگان

دانشگاه گیلان

10.22052/1.2.37

چکیده

  نگرانی‌های عمومی در پیِ حوادث هسته‌ای اخیر و پرتوگیری‌های ناشی از رها شدن مواد پرتوزا به محیط به نحو چشمگیری افزایش یافته است. در همین راستا، ضرورتِ توسعه شیوه‌های مطمئن برای برآورد میزان پرتوگیری و دز دریافتی افراد، به‌ویژه در مواردی که هنگام پرتوگیری از دزیمترهای متداول استفاده نشده باشد، روز به روز بیشتر احساس می‌‌شود. برآورد به موقعِ میزان پرتوگیری افراد علاوه بر آنکه نقش اساسی در تعیین نحوه مراقبت‌های اضطراری پزشکی دارد، داده‌ای کلیدی در تدوین استراتژی مقابله با بحران به شمار می‌‌رود. دزیمتری گذشته‌نگر فرآیندی برای برآورد دز افراد پس از قرار گرفتن در معرض پرتوهای یون‌ساز محسوب می‌‌شود. در این پژوهش، سعی شده است پتانسیل‌ها و محدودیت‌های این روش‌ها مورد بررسی قرار گیرد و امکان عملی یک شیوه برگزیده نیز به محک تجربه گذاشته شود. بدین منظور، قطعات الکترونیکی تلفن‌های همراه از یک مدل متداول شامل خازن، مقاومت و القاگر، از نظر خاصیت لومینسانس ارزیابی شده‌اند. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌‌دهد که آلومینای موجود در قطعات الکترونیکی می‌‌تواند سیگنال لومینسانس مناسبی تولید کند. بررسی ترمولومینسانس قطعات یادشده پس از آماده‌سازی شیمیایی و پرتودهی توسط چشمه کبالت- 60 از طریق آنالیز منحنی‌های درخشش مؤید آن است که آلومینای موجود در قطعه القاگر را می‌‌توان به عنوان گزینه‌ای مناسب برای برآورد دز در پیِ حوادث هسته‌ای و سوانح رادیولوژیکی در نظر گرفت. ضمناً این تجربه بیانگر کاربرد سیستم‌های موجود دزیمتری ترمولومینسانس برای دزیمتری گذشته‌نگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of characteristics of common methods of retrospective dosimetry

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Heydarzade
  • Masoud Vahabi-Moghaddam
چکیده [English]

As public concern mounts over exposures to ionizing radiation stemming from environmental releases of radionuclides following nuclear accidents, there is a growing need to develop reliable techniques that reconstruct exposures and doses to individuals. Especially in situations where conventional dosimeters were not in place at the time of facing to radiation exposure. In order to provide guidance for emergency situations as well as implementing midterm measures, retrospective dosimetry is defined as the process of estimating doses to individuals from past exposures to ionizing radiations. Joined-up approaches have been introduced for this purpose in biological and physical dosimetry. Main techniques includebiological dosimetry, electron paramagnetic resonance dosimetry and luminescence dosimetry. This project has been devoted to the evaluation of potentials and limitations of these techniques and an experimental assessment of the feasibility of using TL properties of electronic components from personal objects such as mobile phones for retrospective dosimetry. We studied luminescence properties of electronic components inside conventional mobile phones like capacitator, resistor and inductor experimentally. Previous studies have shown alumina inside electronic components of portable electrical tools is a suitable material for luminescence dosimetry. Our analysis of recorded glow curves reveals that among the electronic components found in available mobile phones, alumina richconductors seem particularly suitable for retrospective dosimetry using thermoluminescence, and shows the potential of conventional TL equipment for such purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retrospective dosimetry
  • Biological dosimetry
  • Luminescensedosimetry
  • Electron paramagnetic resonance dosimetr
  • Mobileelectronic components
[1] Yukihara, E.G., Mckeever, S.W.S., Optically stimulated luminescence: Fundamental and applications, Oklahoma State University, 2011, USA. [2] Ainsbury, E. A., Bakhanova, E., Barquinero, J.F., Brai, M., Chumak, V., Correcher, V., Darroudi, F., Fattibene, P., Gruel,G., Guclu, I., Horn, S., Rothkamm, K., Review of retrospective dosimetry techniques for external ionizing radiation Exposures, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 147, No. 4, 2011, pp. 573–592. [4] IAEA, Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for andResponse to Emergencies Radiation, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2011. [5] IAEA, Cytogenetic analysis for radiation dose assessment. International Atomic Energy Agency, Vienna, 2001. [6] Pressl, Susanne, Edwards, Alan, Stephan, G nther, The influence of age, sex and smoking habits on the backgroundlevel of fish-detected translocations, Mutation Research, 1999, 442:89–95. [7] Wilkins, Ruth.C, Romm, Horst, Oestreicher, Ursula, Marro, Leonora, Yoshida, Mitsuaki A., Suto, Y., Prasanna, Pataje G.S., Biological dosimetry by the triage dicentric chromosome assay - Further validation of international networking. Radiation Measurements, 2011, 46:923-928. [8] Pinto, M.M.P.L, Santos, N.F.G, Amaral, A., Current status of biodosimetry based on standard cytogenetic methods, Radiate Environ Biophys, 2010, 49:567- 581. [9] Crespo, Rafael Herranz, Domene, Mercedes Moreno, Rodriguez, Maria Jesus Prieto, Biodosimetry and assessment of radiation dose. Practical oncology and Radiotherapy, 2011, 16:131–137. [10] Wanga, Z.Z., Li,W.J., Zhi, D.J., Jing, X.G., Wei, W., Gao, Q.X., Liu, B., Biodosimetry estimate for high-LET irradiation, Radiat Environ Biophys, 2007, 46:229–235. [11] Lund, Anders, Shiotani, Masaru, Shimada, Shigetaka, Principles and applications of ESR spectroscopy, Springer, 2011. [12] Trompier, F., Romanyukha, A., Kornak, L., Calas,C., LeBlanc, B., Mitchell, C., Swartz, H.,Clairand, I., Electron paramagnetic resonance radiation dosimetry in fingernails. Radiation Measurements, 2009, 44:6–10. [13] Woda, Clemens, Bassinet, Céline, Trompier, François, bortolin, Emanuela, Monaca, Sara Della, Fattibene, Paola, Radiation-induced damage analysed by luminescence methods in retrospective dosimetry and emergency response. Ann Ist super sanità, Vol. 45, no. 3, 2009, 297-306. [14] Beerten, Koen, Woda, Clemens, Vanhavere, Filip, Thermoluminescence dosimetry of electronic components from personal objects, Radiation Measurements, 2009, 44:620–625.