تأملی بر جنبه‌های قانونی ایمنی تأسیسات هسته‌ای در ایران

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

10.22052/1.2.19

چکیده

اساساً قوانین و مقررات ایران در زمینه ایمنی تأسیسات هسته­ای متأثر از ظوابط و معیار­های  شناخته شده بین­المللی است. محتوای بیشتر این مقررات، همان محتوای اسناد و مصوبات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه ایمنی تأسیسات هسته­ای است. با وجود این، مواردی از تفاوت و اختلاف نیز  بین آن دو  وجود دارد. در عین حال، قوانین و مقررات جاری ایران در زمینه ایمنی تأسیسات هسته­ای، کامل و کافی نیست و خلأها و نارسایی­هایی در آن مشاهده می‌شود. مقاله حاضر با بررسی قوانین و  مقررات موجود ایران در زمینه ایمنی تأسیسات هسته­ای و مقایسه آن با ضوابط و مقررات بین‌المللی، سعی کرده است ضمن روشن ساختن وضعیت حقوقی فعلی کشور در خصوص ایمنی تأسیسات هسته­ای، میزان مطابقت و هم‌سویی آن با معیارهای بین‌المللی شناخته شده را مشخص کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal aspects of nuclear installations safety in Iran

نویسنده [English]

  • Saleh Rezaei
چکیده [English]

  Basically Iran laws and regulations on the safety of nuclear installations were inspired by the respected international rules and norms, while in some cases there exist differences, the contents of most of these regulations are those of IAEA documents relating to safety of nuclear installations. In the mean time, the current laws and regulations of Iran on nuclear safety installations are not comprehensive, complete and sufficient. By comparatively analysis of Iran nuclear safety laws and regulations with those of IAEA, this article tries to clarify, describe and analyze current legal order of Iran in relation to nuclear installations safety and their compatibility with the established international norms .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear installation
  • Regulatory body
  • International Atomic Energy Agency
  • Laws and regulations
. [4] Stoiber. C. et al, "Handbook on nuclear law", IAEA Vienna, 2003. [5] Tonhauser W. and Wether all A. "The international legal framework on safety" in International nuclear law: history, evolution andoutlook,OECD,2010 [6] IAEA conventions and documents: 6-1. Statute of IAEA, 1956. 6-2. convention on Early Notification of a nuclear accident, 1986. 6-3. convention on assistance in case of nuclear accident or Radiological Emergency, 1986. 6-4. convention on Nuclear Safety, 1994. Joint convention on safety of management of nuclear fuel an radioactive waste, 1997. 6-5. IAEA safety standards, governmental, legal and regulatory framework for safety, IAEA, 2010. [7] Iran Nuclear Regulatory Body documents: 7-1. Regulations for procedure of HWZPR/MNSR research reactors operation and decommissioning 7-2. Safety regulation for storage, transportation and handling of fresh nuclear fuel at a nuclear power plant 7-3. Licensing procedure for Tehran Research Reactor operation & decommissioning 7-4. Licensing procedure for non-reactor nuclear fuel cycle facilities 7-5. Regulations for Licensing of Uranium mining and milling facilities 7-6. Safety regulation for nuclear fuel transportation by vehicles 7-7. Reguirement for obtaining license by shift personal of the BNPP-1 7-8. Procedure of granting permits during construction and commissioning of BNPP-1 7-9. Regulations for supervision over fire safety assurance at the BNPP-1 7-10. Regulations for supervision over fire safety assurance at the BNPP-1 7-11. Instruction for Supervision over safety Assurance in BNPP-1 construction