ارزیابی پرتوگیری مردم از آنتن‌های ایستگاه‌های تلفن همراه در کشور

نویسندگان

سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/1.1.31

چکیده

افزایش سریع تعداد مشترکان تلفن همراه سبب شده است که تعداد ایستگاه‌های تلفن همراه (BTS) در سطح کشور رشد روزافزونی داشته‌ باشد. به دنبال این پدیده، نگرانی‌های مردم از تأثیر تابش‌های الکترومغناطیسی آنتن‌های BTS بر سلامتی، افزایش یافته است. این تحقیق به منظور بررسی میزان پرتوگیری مردم از آنتن‌های BTS و مقایسه آن با حدود پرتوگیری مطابق با مقررات ملی و استانداردهای بین‌المللی انجام شده است.  با توجه به استفاده از سیستم GSM در ایران، شدت تابش‌های الکترومغناطیسی در فرکانس‌های رادیویی مورد استفاده، در بیش از 1500 محل، 4500 نقطه و در نزدیکی بیش از 300 BTS نصب شده در شهرها و روستاهای مختلف کشور انجام شده است. اندازه‌گیری‌های مزبور در ساعات مختلف شبانه‌روز، برای شرایط متفاوت نصب آنتن و دکل و در نقاط با تراکم جمعیتی متفاوت صورت گرفته ‌است. نقاط به صورت اتفاقی توسط تیم‌های اندازه‌گیری انتخاب شده و تلاش شده است که تمامی حالت‌های ممکن بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که چگالی توان تابشی آنتن‌های BTS در نقاط اندازه‌گیری شده بسیار کمتر از حدود استاندارد پرتوگیری است و اغلب از 01/0 حد کمتر است. بدیهی است که با رعایت مقررات ملی و نظارت دائمی باید تلاش شود که این وضعیت پایدار بماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of public exposure to radiofrequency radiation near mobile phone base stations in Iran

نویسندگان [English]

  • Delnavaz Farvadin
  • Farid Naseh nia
  • Majid Zamani
  • Ehsan Rahimian Mohammadi
چکیده [English]

Fast growth of the number of mobile phone subscribers in Iran, over the last few years, is the reason for construction of more and more base stations (BTS) especially in residential areas.

As the BTS antennas emit radiofrequency (RF) electromagnetic energy, so it is the main concern of general public about their health and safety.

The aim of this research work is to assess public exposure to RF radiation around BTS antennas. The public exposure is essential to remain within the limits defined in national standard for non-ionizing radiation- exposure limits, which is compatible with ICNIRP limits and approved by Iranian Regulatory Authority.

Since Global System for Mobile Communication (GSM) is used in Iran, therefore RF radiation is measured in GSM frequency band in about 1500 locations and 4500 points, near the 300 BTS antennas. All measurements were carried out using a calibrated RF survey meter, in areas accessible to the public, all over the country, during three years.

The results show that the power density levels are far below public exposure limits by a factor of 100 or more. Finally it is concluded that BTS antennas meet the criteria presented in national regulations in Iran.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GSM
  • Radiofrequency radiation
  • Measurement
  • Power density
[1] ICNIRP, Note from the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Regarding the IARC Classification of RF fields, www.icnirp.org, 2011, one page. [2] Kelly Classic, Radiofrequency (RF) Radiation, http://hps.org/hpspublications/articles/rfradiation.html, 2011. [3] ARPANSA, Mobile Phones Scientific Background, www.arpansa.gov.au, 2010. [4] ARPANSA, Mobile Phones and Health Effects, www.arpansa.gov.au, 2010. [7] ICNIRP, Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4), 1998, PP. 494-522. [8] ICNIRP, Statement on the "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Physics 97(3), 2009, PP. 257-259. [9] ICNIRP SCI Review., Mobile Phones, Brain Tumors and the Interphone Study: Where Are We Now ? Environ Health Perspect 119(11), 2011, PP. 1534-1538. [10] ARPANSA, Levels of RF Radiation from GSM Mobile Phone Base Stations, www.arpansa.gov.au, 200.