کلیدواژه‌ها = زلزله
بررسی امکان استفاده از آشکارساز گازی میکرونواری به عنوان آشکارساز رادن جهت پیش‎بینی زلزله

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 25-32

پروین دهقانی پور؛ جمشید سلطانی نبی پور؛ مهدی سهرابی؛ محمدرضا رضایی راینی‎نژاد؛ علی هاشمی‎زاده عقداء


بررسی ارتباط تغییرات بعد فراکتال روزانه غلظت رادن در چشمه آب گرم ریحانشهر و زلزله های صورت گرفته با D/R بزرگتر از 0.5 در آن

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 267-274

محمدرضا رضایی راینی نژاد؛ توحید یوسف زاده حسنلوئی؛ زهرا رستمی