کلیدواژه‌ها = همجوشی
تقویت درمان پروتونی از طریق همجوشی پروتون- بورن

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 97-100

سیده نسرین حسینی مطلق؛ فاطمه حبیبی؛ جهانگیر بیات


مدل صفر بعدی برای تعیین چگالی ذره‌ای و انرژی واکنش همجوشی P-11B در پرتودرمانی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 13-20

10.22052/8.1.7

سیده نسرین حسینی مطلق؛ محمد قاسمی شبانکاره