نویسنده = نفیسه سالک
مدیریت پسماند‌های پرتوزای احتمالی حاصل از تولید مولیبدن-99 شکافتی از هدف اورانیومی با غنای پایین

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 163-174

10.22052/rsm.2024.253441.1036

نفیسه سالک؛ علی یداللهی؛ حمید سپهریان؛ رضا داورخواه؛ جواد فصیحی رامندی؛ محسن طبسی