نویسنده = علی طاهری
طراحی و ساخت سیستم پایشگر پرتویی خودرو برای آشکارسازی مواد پرتوزا

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 209-222

10.22052/rsm.2024.253771.1040

مهدی منشی زاده؛ عرفان جوادی؛ مهدی خسروانی؛ حسین سیار؛ مرتضی یاحقی؛ رامین روزه دار؛ آیدین قلعه اسدی؛ علی طاهری؛ سید پژمان شیرمردی


تعیین دقت اندازه‌گیری ضخامت فولاد بر‌اساس ضخامت‌سنجی با پدیده کامپتون

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 385-390

محمدتقان ساسانپور؛ محسن شریف زاده؛ علی طاهری