نویسنده = مصطفی رباط جزی
اندازه‌گیری میزان دز نشت شده از TiGRT Dynamic MLC با دزیمتر دایود EDGE و فیلم رادیوکرمیک EBT3 و مقایسه نتایج با محاسبات کد BEAMnrc

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 65-72

میکائیل ملازاده؛ احد زینالی؛ مصطفی رباط جزی؛ غزاله گرایلی


ارزیابی دز دریافتی جنین در تصویربرداری SPECT-CT نواحی شکم مادر با روش مونت‌کارلو

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 223-228

فائزه ملک‌زاده‌تربه‌بر؛ علیرضا کریمیان؛ احمد شیرانی؛ مصطفی رباط‌جزی؛ مهدی اخلاقی