نویسنده = علیرضا صدرممتاز
محاسبه دز جذبی ناشی از اسکن کلیه با رادیوداروی Tc-99m DMSA

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 73-77

علیرضا صدرممتاز؛ فرزین صفرنژاد


مقایسه دز جذبی ید131 و تکنسیم99m در اسکن تیروئید توسط کد شبیه سازی MCNPX در فانتوم ORNL-MIRD

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 391-396

فاطمه حسن پور؛ علی روحی؛ علیرضا صدرممتاز